Expertanalys: Thailands tuffa transportmål – och vägen dit

Internationellt År 2030 ska 50 procent av alla fordon som säljs och tillverkas i Thailand vara eldrivna, år 2035 100 procent. Nu utformas styrmedlen för att nå målen på ett sätt som skiljer sig rejält från den svenska politiken. Det skriver Mattias Goldmann i en expertanalys.

Expertanalys: Thailands tuffa transportmål – och vägen dit
I en expertanalys djupdyker Mattias Goldmann i hur Thailand ska nå sina transportmål.

På Cop26 i Glasgow skärpte Thailand sitt klimatmål till koldioxidneutralt 2050 och klimatneutralt 2065-2070. I det senare målet ingår metanutsläppen från Thailands stora risfält. För att klara 2050-målet ska energisektorn år 2037 till 50 procent vara förnybar, med mycket flytande solcellsanläggningar och havsbaserad vind.

Det mest långtgående målet gäller transportsektorn; 2030 ska 50 procent av alla nya fordon i Thailand vara eldrivna och 2035 är målet 100 procent. Målet gäller från minsta tuk-tuk till största lastbil, och även fordonstillverkningen. Ur den aspekten är det tuffare än till exempel Sveriges mål, som ju inte omfattar vad Volvo, Scania och andra exporterar.

FAKTA

Batterier

  • Batteriet är den mest värdefulla delen av ett elfordon, och Thailand vill inte vara beroende av import från Kina. Därför får den som tillverkar batterier i Thailand 200 kronor per kWh mot att priset till biltillverkarna sänks lika mycket.
  • EA öppnade nyligen Sydostasiens största batterifabrik i thailändska Chachoengsao, med årlig kapacitet på 1 GW, motsvarande 4 000 bussar eller 30 000 elbilar, med möjlighet att tiodubbla kapaciteten när efterfrågan ökar. Amerikanska Evlomo investerar 12 miljarder kronor i en åtta gånger större batterifabrik och fler uppges vara på ingång.

Stimulans till tillverkare

Thailand är idag strax utanför den globala topp-tio-listan för fordonsproducenter, med drygt en miljon bilar om året. Mest byggs enkla pick-ups för den regionala marknaden. Det vill thailändska regeringen ändra på, med eldrift som ingång. Därför är stimulansen för elfordon riktad till tillverkarna, inte som i Sverige till bilköparen.

De närmaste åren är fokus att få igång marknaden, och från 2024 att få igång produktionen. Finansdepartementet skriver individuella avtal med fordonstillverkare, som får motsvarande 20 000 kronor per elbil med batteri på 10 till 30 kWh och drygt det dubbla om det är över 30 kWh. Premien villkoras med att inom tre år tillverka lika många elbilar i Thailand som de importerar, om fem år 50 procent fler. För att komma igång tas importtullen på nyckelkomponenter bort.

Mattias Goldmann har rest runt i Thailand för att undersöka hur landet ska nå sina transportmål.

Bland de som nappat finns MG och Great Wall, med ihärdiga rykten om att ett avtal med Toyota snart presenteras. En fin fjäder i hatten för regeringen är det att Mercedes ska montera sin superavancerade lyx-elbil EQS i Thailand. Också nationella olje- och gasjätten PTT planerar en elbilsfabrik med taiwanesiska Foxconn.

Importerade bilar har hög tull, upp till 80 procent. Den halveras för elbilar som kostar max 575 000 kronor, och sänks till 60 procent för dyrare elbilar, förutsatt att de har ett batteri på minst 50 kWh. Fordon med upp till tio platser omfattas, även vätgasdrivna. Punktskatten på elbilar är sänkt till 2 procent, mot 8 procent för andra bilar. Den som säljer elmotorcyklar får 6 000 kronor per el-mc, förutsatt att priset till kund är max 45 000 kronor, importörer av elcyklar får tre års skattebefrielse.

Totalt anslår regeringen 860 miljoner kronor 2022 för stimulans till elfordon, och avser att anslå 12 miljarder kronor de kommande tre åren. Krisda Utamote, ordförande för Thailands elbilsförening Evat välkomnar paketet och bedömer att minst 10 procent av alla fordon som tillverkas i Thailand år 2025 blir eldrivna. Chatri Limpongsai, vd för Thailands Board of Investment, bedömer att investeringarna i elektromobilitet i Thailand nu passerat 50 miljarder kronor.

Staten går före

För att få fart på marknaden ska statliga myndigheter i första hand köpa elbilar, men mer spännande är hur de stimulerar andra att ställa om. Industriministeriet avtal med byggjätten Siam Cement är först ut. De ska elektrifiera 2 000 av sina fordon, som cementblandare och gaffeltruckar. Finns det inte på marknaden, bygger de om dem själva.

Statliga energikonglomeratet EGAT:s huvudkontor ger upphov till hundratals mc-taxiresor varje dag. De ställs om till eldrift med batteriutbyte, med målet att nå 600 el-mc under året.

I andra ändan av marknaden ska tankbilarna på Don Mueang flygplats ställas om till eldrift. Bangkok Aviation Fuel Services ska själv bygga dem och ser det som ett första steg att diversifiera sina intäkter bort från flygbränslen.

Laddinfrastruktur – en utmaning

Andra länder som kommit längre i omställningen visar att bristen på laddinfrastruktur kan vara ett allvarligt hinder. I Thailand var BMW 2017 först med publika ChargeNow-laddplatser och h

ar nu uppemot 600 vilket är en viktig del i att de har nu nästan en tredjedel av marknaden för laddbilar trots att deras bilar kostar nästan dubbelt mot i Europa. MG, Porsche och Nissan följer efter och Volvo etablerar solcellsdrivna laddare hos återförsäljarna där alla är välkomna att ladda. Störst blir kinesiska Great Wall i partnerskap med EGAT, de regionala elbolagen och Bangkoks elbolag.

Men en märkesbaserad laddinfrastruktur är knappast optimalt för utvecklingen, så nu har staten satt målet 12 000 snabbladdare 2030 och statliga elbolaget MEA sänker elpriset för laddning för fastighetsägare som sätter upp laddinfrastruktur.

Biosatsningen fortsätter

Gasohol till salu – bensin med 20 procent etanol. Foto: Mattias Goldmann.

Thailands transportmål gäller eldrift, men för det övergripande klimatmålet har biobränslena en viktig roll. På macken tankas B20, diesel med 20 procent lokal bioandel, och ”gasohol” E20, bensin med 20 procent etanol. När oljepriset stigit, har inblandningen fungerat som en buffert.

Thailändska bönder odlar över två miljoner hektar sockerrör och kassava för etanol, vilket minskat oljeimporten med 12 miljarder liter och utsläppen med 35 miljoner ton koldioxid sedan inblandningen började för drygt 15 år sen. Oljefondens subventioner av etanol och biodiesel för inblandning skulle ha upphöra i oktober i år, men ser ut att förlängas till minst 2024.

E85 fanns på över 1100 mackar, men godkänns bara av vissa bilmärken och antalet E85-mackar har minskat snabbt.

Bilpooler med flytande bilar

Egen bil är en statussymbol för många, men särskilt i Bangkok finns en växande rörelse som vill ha tillgång till bil utan att äga den. Den ledande bilpoolsaktören Haupcar har nu uppemot tusen bilar på över hundra ställen, med en snabbt ökande andel elbilar varav hundra lokaltillverkade Fomm. Det är världens minsta femsitsiga elbil, anpassad till monsunens störtskurar och flodens översvämningar genom att den flyter. Bilen blev ett välkänt och uppskattat inslag under covid, då den lånades ut gratis till sjukhuspersonal.

Långsiktiga mål – kortsiktig stimulans

Liksom överallt annars ökar försäljningen av elfordon i Thailand, främst mc och personbilar medan de tunga transporterna släpar efter. Räcker det ända fram – också för målet om att enbart producera elfordon?

Stimulansen ger ledtrådar; den binder tillverkarna vid åtaganden om tillverkning på plats och omfattningen tycks vara tillräcklig för att övertyga. Men paketen är kortsiktiga, och Thailand har haft 18 statskupper och 18 grundlagar – tryggheten i att målen står sig och att incitamenten fylls på består i det näringslivstryck som nu skapas, och den internationella profil som föregångare som Thailand håller på att skaffa sig.

Inte bara bilar

Det är inte bara bilar som ingår i Thailands tuffa transportmål. Även tuk-tuks, båtar, färjor och bussar ingår i planen med att elektrifiera Thailands transportsystem.

Tuk-Tuk med eldrift

Trehjuliga tuk-tuken är en symbol för Thailand, men många är fyrtio år gamla, bullriga med dålig rening och hög förbrukning. I Thailands näst största stad Chiang Mai ställer Ubers motsvarighet Grab om 450 Tuk Tuks till eldrift. Det kräver inga subventioner, bara att tuk-tuk-ägarna kan få lån till konverteringen och enkelt omregistrera fordonen. Uppemot 80 procent lägre driftskostnader och god synlighet i Grab-appen skjuter fart på omställningen. Grab tar nu med sig erfarenheterna för liknande satsningar på andra marknader.

Solcellsdrivna båtar

En annan symbol för Thailand är longtail-båtarna, som med propellern nästan parallell med vattenytan kan ta sig fram också där det är grunt. De har ofta orenade lastbilsmotorer, men på den flytande marknaden i Ratchaburi finansierar regionala energimyndigheten PEA 25 eldrivna med solceller, med sikte på sedan ställa om också longtails på andra flytande marknader till eldrift.

Bussar

Bangkoks bussar är ålderstigna, bullriga och obekväma. Det vill kollektivtrafikbolagen ändra på med elbussar från Bangkoks förorter in till centrum. Energy Absolute har levererat de första 100 av 500 beställda och elbilsföreningens talesperson Yossapong Laoonual ser dem som avgörande för hela omställningen ”När kollektivtrafiken ställer om, förstår alla konceptet. Dessutom har de stor betydelse för miljön eftersom de används av många och körs mycket.”

Elfärjor

Många arbetspendlar på floden Chao Phraya, men färjorna är gamla, smutsiga och bullrande. Smart Ferry utmanar med ett tjugotal elfärjor som vardera tar 250 personer, håller 10 knop och med 800 kWh batterier klarar hela dagens trafik med laddning nattetid, solceller och stödladdning mitt på dagen.

– Mattias Goldmann 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.