5 tips för mer klimatsmarta transporter

Transport Transportköpare kan bidra till minskade utsläpp på flera olika sätt. Här kommer fem tips för dig som vill få ned de klimatutsläpp som din verksamhet orsakar.

5 tips för mer klimatsmarta transporter
Fem tips för mer klimatvänliga transporter. Illustration: StockAdobe

Det är inte bara valet av bränsle i tanken som påverkar transporternas utsläpp. Att arbeta med transporteffektivitet är ett viktigt steg på vägen. Det berättade Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector, nyligen i en artikel i Miljö & Utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Här kommer fem tips för transportköparen, hämtade från en rapport framtagen av Trivector på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och Fair Transport.

1. Se över vad du kan göra i din egen verksamhet

Fundera på vad du kan göra i verksamheten för att minska behovet av transporter och att de som görs är så effektiva som möjligt. Till exempel färre leveranstillfällen.

2. Eftersträva dialog och samarbete

Vad kan du som köpare göra för att underlätta för transportsäljaren? Till exempel längre leveranstider, generösa tidsfönster för leveranser och att kommunicera i god tid om kommande transportbehov.

3. Krav som kan ställas vid upphandling

Kvalifikationskrav – lägsta krav för att komma vidare i en upphandling.

Utvärderingskrav – krav som används i bedömningen av vem som får uppdraget.

Krav inom kontraktstiden – krav som ska uppfyllas under kontraktstiden, vilket ger transportsäljaren möjlighet att till exempel utveckla sin fordonsflotta efter hand.

Ställ rimliga krav utifrån avstånd, volym, varutyp och marknadens mognad – och krav som går att följa upp.

4. Kontraktstider

Välj kontraktstid med omsorg. Längre kontraktstid, minst fem år, ger transportsäljaren trygghet att våga testa nya lösningar.

5. Följ upp kraven

Till exempel: begär att få statistik över vilken typ av fordon som använts, tankningsdata, körjournaler, färdskrivare med mera.

Klargör också i avtalet vad som sker om kraven inte uppfylls.

Källa: Pernilla Hyllenius Mattisson, Vägledning för transportköpare (Utgiven av Länsstyrelsen Västmanland i samarbete med Sveriges Åkeriföretags Fair Transport. Vägledningen har producerats av Trivector och Länsstyrelsen Västmanland.)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.