Regeringens plan för transportinfrastruktur presenterad – får ris och ros

Transport Miljardinvesteringar på järnväg, vägunderhåll, sjöfart och ny infrastruktur lyftes fram när regeringen presenterade sin plan för en nationell transportinfrastruktur. Samtidigt kritiseras planen för att driva på användningen av vägtransporter.

Regeringens plan för transportinfrastruktur presenterad – får ris och ros
På måndagen presenterade regeringen sin nationella plan för transportinfrastruktur. Foto: Adobe Stock.

På måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens nationella plan för transportinfrastruktur. Det rör sig om olika investeringar för 881 miljarder kronor under en tolvårsperiod. Det gör planen till den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här kanske den mest nyhetsspäckade pressträff som ni varit med om på länge. Det handlar om att kunna ta oss från släkt och vänner, pendla till jobbet och skicka mer gods med tåg. Det måste vi göra på ett sätt så att transportsystemen ordentligt minskar sin klimatpåverkan, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth under pressträffen.

Järnvägarna prioriteras

Redan 2014 påbörjades arbetet med att ta fram planen. I november förra året lade Trafikverket fram sitt förslag, som till stor del liknar den plan som regeringen nu presenterar. Enligt Tomas Eneroth är en skillnad att regeringen tillskjutit ”åtskilliga miljarder” bland annat för att kunna tidigarelägga satsningen.

Planens största prioritet är att stärka kapaciteten på järnvägarna. Bland annat satsar regeringen på utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan. Regeringen satsar även på upprustning av vägar i hela landet, från mindre landsortsvägar till Europavägarna E20, E45 och E6.

Planen får ris och ros

Maria Stenström vid 2030-sekretariatet, som arbetar för en hållbar omvandling av transportsektorn, ser många positiva punkter i regeringens plan.

– Med 881 miljarder kronor och ett tolvårs perspektiv är detta det kanske viktigaste instrumentet vi har för att klara transportsektorns omställning. Det är utmärkt att klimatet är styrande, att stad-och-land byggs ihop bättre med satsningar i hela landet, att det görs stora järnvägssatsningar, där nya stambanor hålls utanför det ordinarie anslaget, och att underhållet prioriteras, skriver hon i en mejl-kommentar till Miljö & Utveckling.

”Ser för lite av effektiviseringar”

Samtidigt tycker hon att planen missar några viktiga punkter för att nå klimatmålen.

– Vi är inte lika övertygade om satsningarna på ny asfalt eftersom forskningen är tydlig med att nya vägar ger mer trafik – och den är inte avgasfri och klimatneutral ännu på länge. Slutligen ser vi för lite av effektiviseringar; en långsiktig transportplan bör utgå från att vi i allt högre grad löser utmaningar på andra sätt än att sätta oss i bilen, skriver hon.

Även Naturvårdsverket kritiserar regeringen för satsningen på ny väginfrastruktur, som enligt planen kommer att landa på omkring 48 miljarder kronor.

”Det kommer att driva på ökningen av trafikarbete med bil och lastbil och öka bilberoende framför allt i städerna. Naturvårdsverket konstaterar att det i de stora städerna finns förutsättningar att i stället minska sitt biltrafikarbete genom en mer hållbar stadsutveckling i vilken den statliga transportplaneringen har en central roll” skriver de.

Ny väginfrastruktur kritiseras för att driva på användningen av vägtransporter. Hur ser du på det?

– Sverige är ett land som har mycket väg och att köra bil innebär också en risk att köra ihjäl sig. Att rusta upp vägarna med bland annat ny asfalt och bygga nya vägar handlar om att ta ansvar för det Sverige vi lever i idag, där bil är den enda möjligheten för många. Samtidigt är vi också mitt uppe i arbetet med att elektrifiera vårt transportsystem. Där går det fort och nyligen fattades bindande krav för ny laddinfrastruktur, säger Tomas Eneroth till Miljö & Utveckling efter pressträffen.

Att minska andelen transporter på vägarna pekas ut som en viktig åtgärd för att nå klimatmålen. Hur ska er plan bidra till det?

– Det handlar om att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, förbättra cykelvägar och satsningar som bland annat Västlänken i Göteborg. Risken med att minska transporter på vägarna för mycket är att det kan bli en gula västar-rörelse som vi ser i Frankrike. Att människor inte ställer upp på det som görs, och att den egna verkligheten inte blir sedd. Ska vi göra investeringar måste alla vara med på det, säger Tomas Eneroth.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.