EU-svepet: Kärnkraft och gas i taxonomin döms ut av EU-utskott

EU Två EU-utskott dömer ut kommissionens förslag om att klassa naturgas och kärnkraft som hållbara investeringar, omtag med EU:s utsläppshandel och IPCC-forskare kritiserar EU:s arbete med energieffektivisering. Det kan du läsa om i veckans fullspäckade EU-svep.

EU-svepet: Kärnkraft och gas i taxonomin döms ut av EU-utskott
Kärnkraft och naturgas i taxonomin står högt upp på agendan inom EU. Foto: Adobe Stock.

Förra veckans omröstningar i Europaparlamentet beskrevs som ”EM inom klimatpolitiken” då parlamentet röstade om flera av förslagen i EU:s stora klimatpaket Fit for 55.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Dock blev det någon form av antiklimax när förslaget om att skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ETS, röstades ner. Bland de svenska ledamöterna var det något som möttes av stort missnöje.

Även förslagen om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid och att inrätta en social klimatfond, som båda hänger ihop med utsläppshandeln, röstades ner. I stället för att gå vidare i processen, är förslagen nu tillbaka på utskottsnivå.

Hoppas kunna enas i slutet av månaden

Men att inte förhala processen ytterligare ser ut att vara en prioritet bland politikerna i Bryssel. På måndagen diskuterade de politiska gruppernas samordnare i miljöutskottet om hur de ska gå vidare. Målsättningen är att Europaparlamentet ska kunna anta sin ståndpunkt i de tre ärendena den 22–23 juni.

Fem klimatförslag vidare i processen

Trots att frågan om utsläppshandeln inte riktigt gick som planerat, klubbade parlamentet sin ståndpunkt i flera andra förslag:

Bland annat vill de gå vidare med att:

  • Nyregistrerade bilar ska vara utsläppsfria år 2035
  • Avskaffa gratis utsläppsrätter till luftfarten
  • Göra det möjligt för EU-länderna att fullgöra sin skyldighet att meddela kompensationskrav till Corsia (systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart).
  • Öka EU:s naturliga kolsänkor, i frågan om markanvändning, förändrad markanvändning och skogbruk (LULUCF).
  • Strängare regler för medlemsländernas utsläpp av växthusgaser. (Förslaget avser sektorer som inte omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter, det vill säga byggnader, vägtransporter, inrikes sjöfart, jordbruk, avfall och mindre industrier).

Källa: Europaparlamentet 

EU-utskott förkastar förslag om kärnkraft och naturgas i taxonomin

På tisdagen röstade Europaparlamentets miljöutskott och utskottet för ekonomi och valutafrågor ner EU-kommissionens förslag att klassa naturgas och kärnkraft som hållbara investeringar inom den så kallade taxonomin.

Förslaget lades fram av EU-kommissionen som en delegerad akt, vilket innebär en komplettering till det ursprungliga förslaget.

Svenska ledamöter nöjda och missnöjda

Att två av parlametets utskott röstade mot förslaget har mötts av blandade reaktioner från de svenska parlamentsledamöterna. 

Malin Björk (V) och Per Holmgren (MP) hör till dem som ser positivt på tisdagens omröstning, något som de båda också Twittrat om:

”Vi lyckades få en majoritet för att INTE klassa fossilgas och kärnkraft som hållbara investeringar. Nu måste vi se till att också en majoritet i hela EU-parlamentet” skriver Malin Björk (V).

”Varken fossilgas/naturgas eller kärnkraft ÄR långsiktigt hållbara. Då ska de så klart inte heller kunna klassas i EU:s taxonomi som hållbara investeringar” skriver Per Holmgren (MP).

Karin Karlsbro (L) är däremot missnöjd med utslaget.

” Kärnkraft är avgörande för både klimatet och Europas energiförsörjning. Naivt att tro något annat” skriver hon på Twitter.

Hela parlamentet ska ta ställning i början av juli.

Så bra är Europas badvatten – Sverige sämre än genomsnittet

Förra veckan publicerade den europeiska miljöbyrån, EEA, sin årliga badvattenrapport. Enligt rapporten är 85 procent av Europas badvatten av ”utmärkt kvalitet”, vilket är EU:s högsta kvalitetsstandard för badvatten.

Sedan 2006 har andelen badvatten som klassas som ”utmärkta” enligt rapporten ökat med omkring 88 procent för kustområden och 78 procent för inlandsområden.

”Årets resultat bevisar att över 40 års EU-åtgärder för att förbättra badvattenkvaliteten i hela Europa har gynnat vår hälsa och miljön. EU:s handlingsplan för noll föroreningar och revidering av EU:s badvattendirektiv kommer att ytterligare stärka vårt engagemang för att förebygga och minska föroreningar i decennier framöver”. Skriver EEA i en kommentar.

Sveriges badvatten håller dock inte riktigt lika hög kvalitet som Europas genomsnittliga badvatten. Enligt rapporten klassas 75,5 procent av Sveriges badvatten som utmärkta. 16 av landets totalt 457 badvatten är enligt rapporten av dålig kvalitet.

Jordbruksexeperter dömer ut Sveriges jordbruksplaner

Jordbruksexeperter vid Birdlife Europe och miljöorganisationen EEB, har analyserat hur EU-medlemsstater planerar att använda CAP-medel (EU:s gemensamma jordbrukspolicy) för att skydda och förvalta gräsmarker och våtmarker. Sverige är ett av elva länder som har analyserats. Resultatet visar att samtliga länder misslyckas med att skydda och förvalta värdefulla marker, vilket enligt forskargruppen innebär att EU:s mål för att skydda den biologiska mångfalden inte kommer kunna nås.

Analysen, som är en av två delar (den andra delen handlar om förvaltning och skydd av jordbruksmarker), publiceras i samband med att EU:s medlemsländer lägger sin sista hand på den gemensamma jordbrukspolitiken innan planerna lämnas över till EU-kommissionen. Med analysen som grund har kommissionen skickat ut ett brev till medlemsländerna där de pekar på luckor och efterlyser högre klimat – och miljöambitioner.

EU-förslag mot avskogning kan försenas

I slutet av juni är tanken att EU:s medlemsländer ska enas om ett förslag som ska hejda skogsskövling utanför Europa, genom regler för import av bland annat trä, kaffe och palmolja. Förslaget har väckt kritik, då det kan komma att påverka även svenskt skogsbruk. På grund av oenigheten kan förslaget komma att försenas, rapporterar Ekot.

Ta reda på hur Sverige lever upp till de globala målen

Hur ligger EU:s medlemsländer till i att uppnå de 17 globala målen i Agenda 2030? Det kan du ta reda på i EU:s nyligen uppdaterade visualiseringsverktyg som EU:s statistikbyrå Eurostat tagit fram.

IPCC-forskare kritiserar EU:s arbete med energieffektivisering

På sidan av klimatpaketet Fit for 55, finns paketet REPowerEU, som ska göra Europa oberoende från rysk olja och gas och samtidigt bidra till en grön omställning. För några veckor sedan presenterade kommissionen sin plan, där höjda ambitioner för energieffektivisering är en av åtgärderna.  Kommissionen vill bland annat höja energibesparingsmålet från 9 till 13 procent till 2030.

På tisdagen diskuterades REPowerEU-planen vid ett policyforum i Bryssel, rapporterar nyhetsbyrån Endseurope. Under mötet deltog forskare från det internationella energirådet, IEA och från FN:s klimatpanel IPCC.

Enligt nyhetsbyrån Ends varnade forskarna för att EU:s plan förbiser potentialen för en snabb minskning av energiefterfrågan, särskilt när det kommer till uppvärmning av byggnader. Forskarna kritiserar inte ambitionsnivån, utan snarare genomförandet. De menar att planen fokuserar på att söka alternativa källor för att ersätta den ryska gasen och oljan istället för att fokusera på energibesparingar.

”Om vi ​​verkligen fokuserar på klimatfinansiering som stöder renovering för nettonollenergi i Europa, skulle vi kunna vara oberoende av icke-EU-import av naturgas i alla medlemsländer till 2040. Varför slösa mycket energi på något som vi inte behöver energi till?” sade Diana Ürge-Vorsatz, som är vice ordförande för IPCC:s arbetsgrupp tre, under mötet, skriver Ends Europe.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.