EU-svepet: Klimatpaketet närmar sig ett crescendo

EU EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, närmar sig ett crescendo. Veckans EU-svep handlar om vilka lagförslag som ligger på bordet inför nästa veckas omröstningar i Europaparlamentet.

EU-svepet: Klimatpaketet närmar sig ett crescendo
Parlamentets plenumsal.

Nästa vecka ska Europaparlamentet rösta om lagförslagen i EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som ska hjälpa unionen att minska utsläppen till 2030 med 55 procent. Under våren har intensiva förhandlingar ägt rum i de olika utskotten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För två veckor sedan röstade miljöutskottet – parlamentets största utskott – om sin ståndpunkt i sex av klimatpaketets olika delar. På de flesta punkter vill de gå längre och snabbare än kommissionen i att få ner utsläppen.

Nu är det alltså dags för hela Europaparlamentet att säga sitt.

Ledamöterna ska under nästa vecka bland annat diskutera och rösta om:

  • Bindande nationella mål för utsläppsminskningar för byggnader, vägtransporter, inrikes sjöfart, jordbruk, avfall och mindre industrier.

Jessica Polfjärd (M) är Europaparlamentets huvudförhandlare för förslaget om ansvarsfördelning, som fastställer årliga bindande mål för utsläppsminskningar för varje medlemsland.

  • EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS)

Jytte Guteland (S) och Emma Wiesner (C) är skuggföredragande för förslaget om att uppdatera samt utvidga utsläppshandeln till att omfatta sjötransporter, byggnader och vägtransporter.

  • EU:s system för handel med utsläppsrätter för luftfart

Förslaget handlar bland annat om att EU:s system för handel med utsläppsrätter ska gälla för alla flygningar som avgår från en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inte bara för flygningar inom EES som för närvarande.

  • Koldioxidjustering för varor som importeras till EU (CBAM)

Malin Björk (V) är skuggföredragande för förslaget om att införa ett koldioxidpris på utvalda importerade varor för att förhindra så kallat ”koldioxidläckage”. En av knäckfrågorna är vilka varor som ska omfattas.

  • Uppdatering av klimatregelverket för skog- och marksektorn (LULUCF)

Förslaget om markanvändning, jordbruk och skogsbruk handlar om att införa ett mål på koldioxidborttagning genom naturliga kolsänkor.

  • Social klimatfond

Förslaget syftar till att inrätta en fond för att finansiera konkreta åtgärder kopplade till transporter och energifattigdom för att stödja sårbara hushåll, mikroföretag och transportanvändare.

  • Skärpta krav på koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon

Enligt förslaget ska alla nyregistrerade personbilar vara utsläppsfria från och med 2035.

Källa: Europaparlamentet 

Några kontroversiella frågor

Bland de mer kontroversiella frågorna hör om transport och byggnader ska inkluderas i EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Där landade miljöutskottet i en kompromiss i att privata bostäder och vägfordon inte ska inkluderas innan 2029. Argumenten är att de annars skulle slå för hårt mot fattigare hushåll och medlemsländer.

Ett annat brännande förslag i klimatpaketet handlar om hur mycket koldioxid varje medlemsland ska lagra in i skog och mark. Här röstade miljöutskottet om samma nivå som kommissionen.

Ytterligare en het fråga handlar om de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, vilket är omkring 60 procent av alla utsläpp och som medlemsländerna själva ansvarar över. Här landade miljöutskottet i göra det svårare att låna utsläppstillstånd.

Ännu inte avgjort

Hur utgången blir återstår att se. I flera av lagförslagen har delomröstningarna i utskotten varit jämna. Efter omröstningen i Europaparlamentet väntar förhandlingar med medlemsländernas regeringar innan lagförslagen slutligen kan spikas.

Ska även diskuteras

Inför nästa veckas omröstningar äger en hel del diskussioner rum denna vecka i EU:s lokaler. Bland annat kommer tunga ledamöter diskutera om viktiga delar i klimatpaketet i samband med den förändrade energisituationen som delvis orsakats av kriget i Ukraina. Bland annat ska ett samtal om hur kriget i Ukraina påverkar ambitionerna för Fit for 55-paketet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.