Så vill EU:s expertgrupp göra taxonomin enklare att använda

Taxonomin EU:s taxonomi kritiseras av flera branschorganisationer för att vara otydlig och svår att harmonisera med annan lagstiftning. Det lyfter även EU:s expertgrupp för taxonomin i sina slutgiltiga förslag om hur användarbarheten i taxonomin kan förbättras. Nu är det upp till EU-kommissionen att ta ställning.

Så vill EU:s expertgrupp göra taxonomin enklare att använda
Karl-Oskar Olming, chef för hållbarhetsstrategi vid SEB, sitter med i EU:s expertgrupp för taxonomin.

Karl-Oskar Olming är chef för hållbarhetsstrategi vid SEB och ingår i EU:s expertgrupp för taxonomin, EU Plattform on Sustainable Finance. Han berättar att gruppen har färdigställt sina slutgiltiga förslag i två rapporter som de lämnat till EU-kommissionen. Det innebär att expertgruppens arbete därmed är avslutat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi hade vårt sista möte förra veckan. Det som är kvar att komma ut från oss är de sista kriterierna för aktiviteter som gör väsentligt bidrag till de återstående fyra miljömålen, säger han.

Han berättar att det bland annat handlar om kriterier inom industrier och aktiviteter som plattformen inte hann med till det första släppet i våras.

– Det kommer någon gång i oktober. Därefter ska kommissionen ta fram en delegerand akt, som jag tror kommer ut på konsultation första halvåret nästa år, säger Karl-Oskar Olming.

Förslag om att öka användarbarheten

Den första rapporten, som expertgruppen lämnat över till kommissionen, innehåller förslag om hur taxonomins tredje kriterium om minimikrav inom social hållbarhet ska definieras.

Den andra rapporten innehåller förslag för att öka användarbarheten i taxonomin. Det handlar bland annat om hur taxonomin kan appliceras, hur den hänger ihop med andra regelverk och hur den kan göras tydligare.

Kritik om otydliga formuleringar

Att taxonomin är otydlig är kritik som även företrädare för branschorganisationerna Skogsindustrierna, Energiföretagen och Fastighetsägarna lyft till Miljö & Utveckling.

– Det är branscher med mycket kunskap, och som också deltagit aktivt i konsultationerna Men med det sagt så är det en utmaning med taxonomin att hitta exakta definitioner och metriker inom områden där detta inte gjorts förr. Man bryter ny mark, säger Karl-Oskar Olming.

Oro över för tunga rapporteringkrav

Utöver otydliga formuleringar har branschorganisationerna även lyft en oro över att taxonomin kommer att leda till för tunga rapporteringskrav. Även den kritiken har enligt Karl-Oskar Olming sin förklaring.

– Dels är taxonomin aktivitetsbaserad, företag måste dela upp sin verksamhet på ett sätt som man inte tidigare har gjort i rapporteringen. Dels är företag inte vana vid omfattningen av den här typen av rapportering och att allt kommer inom loppet av några år. Jämför man med finansiell rapportering, som idag är väldigt omfattande och som har byggts upp under flera decennier, har hållbarhetsrapportering inte samma mognad. Det har dessutom gått väldigt fort, säger han.

”Taxonomin kommer allteftersom justeras och förbättras”

Vidare säger han att taxonomin är långt ifrån klar, och att den framöver också kommer samverka mer med annan hållbarhetsrapportering. Bland annat lyfter han CSRD, som EU just nu jobbar med att ta fram och som ska innehålla standardiserade krav för vad en hållbarhetsrapport ska innehålla. 

Taxonomin kommer allteftersom justeras och förbättras. Ett stort fokus de närmaste två åren för Kommissionen  kommer att vara förbättra användarbarheten, säger Karl-Oskar Olming.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.