EU-svepet: Globalt plastavtal, sjöfart ska betala för utsläpp och ny förpackningslag

EU I EU-svepet kan du läsa om veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.

• Klubbat: Sjöfart inkluderas i EU:s utsläppshandel.
• EU-oro inför Sveriges ordförandeskap.
• Nya gränsvärden för undervattensbuller.
• EU inleder förhandlingar om globalt plastavtal.
• Tre svenska städer ansluter sig till EU:s miljöprogram.
• Miljonbelopp till 168 nya miljö – och klimatprojekt.
• EU-projekt ska förbättra tillsyn och övervakning av SDG.
• Nya regler för att minska förpackningsavfall.

EU-svepet: Globalt plastavtal, sjöfart ska betala för utsläpp och ny förpackningslag
EU-svepet vecka 48. Foto: Adobe Stock.

Klubbat: Sjöfart inkluderas i EU:s utsläppshandel

På tisdagskvällen nådde EU-parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen en överenskommelse i frågan om att inkludera sjöfart i EU:s utsläppshandelssystem. Överenskommelsen fastslår att sjöfarten gradvis ska inkluderas i utsläppshandeln:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

2025 måste fartyg betala för 40 procent av sina utsläpp, 2026 måste fartyg betala för 70 procent av sina utsläpp och 2027 måste fartyg betala för 100 procent av utsläppen, vilket då också ska inkludera andra utsläpp än endast koldioxid, såsom metan.

Jakop Dalunde (Mp) som varit den gröna gruppens förhandlare i EU-parlamentets transportutskott välkomnar att sjöfarten inkluderas i utsläppshandeln men skriver i en kommentar till Miljö & Utveckling att han gärna sett att sjöfarten inkluderades redan nu, istället för gradvis till 2027. 

EU-oro inför Sveriges ordförandeskap

Inom EU sprids det just nu en oro över att Sverige, med sin nya regering, kan komma att bromsa klimatarbetet. Inte minst i samband med att Sverige tar över ordförandeskapet nästa år.

Just nu pågår de slutliga kompromissförhandlingarna för förslagen i EU:s stora klimatpaket Fit for 55. Tre av de 14 förslagen har redan klubbats igenom och enligt EU-parlamentsledamoten Emma Wiesner (C) snabbar man nu på arbetet för att hinna med så mycket som möjligt innan Sverige tar över ordförandeklubban.

– Den optimistiska synen på det svenska ordförandeskapet finns inte längre kvar i och med att regeringen går hårt åt klimatmålen. Det gör att förväntningarna sänks på det svenska ordförandeskapet och man snabbar på här nere för att inte lämna något efter sig till Sverige, har Emma Wiesner (C) sagt till TT.

Nya gränsvärden för undervattensbuller

Undervattensbuller som skapas av mänskliga aktiviteter, som olje – och gasutvinning och sjöfart, kan skada den marina biodiversiteten. För att motverka detta har nu EU-kommissionen presenterat nya rekommendationer på gränsvärden för var och hur länge marina livsmiljöer får utsättas för undervattensbuller.

De nya gränsvärderna, som är de första av sitt slag på global nivå, innebär att inte mer än 20 procent av ett givet havsområde får utsättas för undervattensbuller under ett år. Av de marina livsmiljöerna får inte mer än 10 procent utsättas för buller under ett år, och inte mer än 20 procent under en dag.

Tre svenska städer ansluter sig till EU:s miljöprogram

Hundra europeiska städer har anslutit sig till EU-programmet Green City Accord, som ska syftar till att göra städer grönare, renare och hälsosammare.

Bland Sveriges städer har Malmö, Göteborg och Helsingborg anslutit sig till programmet och förbinder sig därmed att ta itu med fem stora miljöutmaningar; förbättra luft – och vattenkvaliteten, bevara och skydda den biologiska mångfalden, främja den cirkulära ekonomin, minska bullret i städerna och förbättra avfallshanteringen.

Flera städer har redan börjat vidta åtgärder inom ramen för programmet: Tallinn förbättrar skyddet av biologisk mångfald genom en så kallad Pollinator Highway, som ska gynna pollinatörer längs med motorvägar. Florens siktar mot att bli en ”cirkulär stad” de kommande åren och Grenoble fokuserar på att förbättra mobiliteten genom utvecklade cykelvägar. De städer som har anslutit sig till programmet får stöd från EU-kommissionen genom finansiering och utvecklade nätverksmöjligheter.

Omröstning om nya regler för avfallstransporter

På torsdag röstar EU-parlamentets miljöutskott om nya regler för avfallstransporter som syftar till att bättre skydda miljön och människors hälsa. De nya reglerna ska göra det lättare att återinföra avfall i den cirkulära ekonomin inom EU. Reglerna innehåller också skrivningar för att försäkra att EU inte exporterar utmaningar med avfallstransporter till länder utanför EU. 

EU-stöd till 168 nya miljö – och klimatprojekt

Förra veckan beviljade EU-kommissionen 380 miljoner euro till 168 nya miljö – och klimatprojekt runt om i Europa, inom ramen för det så kallade LIFE-programmet. Finansieringen utgår från fyra teman; natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, klimatanpassning och omställning till ren energi.

Svenska projekt som ingår i LIFE-programmet, och som kommer kunna dra nytta av finansieringen, är dels ett projekt som syftar till att bevara arter och viktiga livsmiljöer i Torneälven, dels ett projekt som ska förbättra gamla tallskogar och hitta den bästa metoden för att förhindra skogsbränder.

Så vill EU förbättra tillsynen av SDG

Ett nytt pilotprojekt som EU-kommissionen har lanserat ska förbättra tillsynen och övervakningen av FN:s globala mål för hållbar utveckling, SDG. Projektet syftar till att göra det enklare för nationella myndigheter att samla in och analysera data, samt att öka kunskapen.

Projektet pågår fram till i december 2023 och resultaten ska fungera som en vägledning i EU-ländernas framtida arbete med tillsyn och övervakning av SDG.

Ny EU-lag ska minska förpackningsavfallet

Idag ska EU-kommissionen presentera sitt nya förpackningsdirektiv som syftar till att minska förpackningsavfallet. Lagen väntas bland annat innehålla nya ekodesignkriterier för att göra produkter lättare att återanvända samt obligatoriska mål för minskat förpackningsavfall.

Uppdatering: Det övergripande målet som EU-kommissionen på onsdagen föreslog är att minska förpackningsavfallet med 15 procent jämfört med 2018 per capita i varje EU-land.

Här kan du läsa kommissionens förslag.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.