EU-svep: Svenska myndigheter överlag positiva till EU:s miljöbrottsdirektiv

EU Svenska myndigheter är överlag positiva till EU:s förslag om ett reviderat miljöbrottsdirketiv. Men Kemikalieinspektionen ser med oro på de föreslagna sanktionerna. Ny forskning ifrågasätter samtidigt hur hållbar återvinningen av PET-flaskor egentligen är.

EU-svep: Svenska myndigheter överlag positiva till EU:s miljöbrottsdirektiv
Svenska myndigheter överlag positiva till EU:s miljöbrottsdirektiv. Foto: Adobe Stock

Kommissionen vill se effektivare utredningar och åtal genom att uppdatera direktivet om miljöbrott. Vad som klassas som miljöbrott ska förtydligas för att ta bort vaga begrepp. Kommissionen vill även säkerställa effektiva, avskräckande och proportionella påföljder för miljöbrott. Här kan du läsa mer om förslaget. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Svenska myndigheter positiva

Regeringen har nu remitterat EU-kommissionens förslag om att uppdatera miljöbrottsdirektivet och en klar majoritet av de svenska myndigheterna är positiva till förslaget. Naturvårdsverket tycker det är bra att bestämmelserna om miljöbrott breddas och blir mer lika i hela unionen. Havs- och vattenmyndigheten lyfter fram att ett effektivt och utvecklat sanktionssystem är en viktig faktor för ett fungerande miljöskydd.

Kemikalieinspektionen kritisk

Kemikalieinspektionen är dock kritisk och menar att förslaget kan försvåra en sanktionsväxling på kemikalieområdet. Om straffsanktionering ska vara utgångspunkten i framtiden anser Kemikalieinspektionen att det är viktigt att det befintliga sanktionssystemet inte försvagas.

Kommissionens vill till exempel se sanktioner såsom hinder att bedriva näringsverksamhet, skyldighet att återställa miljön till dess tidigare skick och, när det gäller fysiska personer, tillfälliga förbud mot att ställa upp i offentliga val.

Trots hög återvinningsgrad låg grad förnybart i PET-flaskor

Endast en liten del av de PET-flaskor som samlas in från hushållsavfall används faktiskt i nya flaskor, enligt ny forskning från konsultföretaget Eunomia. Det rapporterar tidningen Euractive. Nya flaskor som släpps ut på EU-marknaden innehåller i genomsnitt bara 17 procent återvunnen plast från PET-flaskor, trots en återvinningsgrad på cirka 50 procent. Läs en sammanfattning av studien här.

Nominera din stad till EU-miljöpris

Nu går det att skicka in nomineringarna till EU:s Green Capital och Green Leaf Award. Priserna delas ut till europeiska städer som strävar efter att förbättra livskvaliteten för sina invånare och minska deras inverkan på den lokala och globala miljön. Tidigare har Stockholm vunnit Green Capital och Växjö vunnit Green Leaf Award. Här kan du skicka in din nominering och läsa mer om utmärkelserna.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste