Kampanj ökade plastsorteringen med 40 procent

Cirkulär ekonomi Rätt information lyckades öka plastsorteringen med hela 40 procent. 191 hushåll i södra Stockholm deltog i experimentet, som varade i en månad. Nu vill företagen bakom projektet skala upp.

Kampanj ökade plastsorteringen med 40 procent
Rätt information ökade plastsorteringen med 40 procent. Foto: Stock Adobe

I ett projekt har 191 hushåll i södra Stockholm förmåtts att sortera ut plasten ur soppåsarna och istället lägga den i återvinningen. Mängden plast i soppåsarna minskade från 1,18 kg till 0,71 kg per hushåll och vecka, en minskning med 40 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakom undersökningen står fjärrvärmeleverantören Stockholm Exergi, återvinningsföretaget Stena Recycling och fastighetsbolaget Stena Fastigheter.

– Vi vill se hur och om vi kan förbättra våra miljövärden på fjärrvärmen, samt hur vi kan påverka beteenden. Vi behöver bli bättre, inte minst på att sortera ut och återvinna fossila plaster, säger Mattias Sikström, som är Energi-, miljö- och projektchef på Stena Fastigheter Stockholm.

Plastsorteringen behöver öka

Mattias Sikström. Foto: Mikael Göthage

Han berättar att genomförda plockanalyser visar att både hushållsavfall och verksamhetsavfall i Stockholmsområdet innehåller 18 procent plast, sett till vikten. Men även om det kanske inte ser så allvarligt ut, så står det för en stor del av koldioxidutsläppen som avfallet alstrar.

– De koldioxidutsläpp som hushållsavfallet ger upphov till beror till 60 procent på att det innehåller plastförpackningar, och pappersförpackningar med plastinnehåll, som borde ha sorterats ut och skickats till materialåtervinning istället, säger Mattias Sikström.

Gick igenom soppåsarna

Fastigheten där försöket genomfördes ligger vid Telefonplan i södra Stockholm, och är byggd 2009.

Projektet inleddes med en så kallad plockanalys, det vill säga hushållssoporna gicks igenom manuellt och plasten vägdes. Sedan sattes in informationskampanj igång. Återvinningsrummet fick nya skyltar med mer information om vad som händer med den utsorterade plasten, och hur sorteringen ska gå till. Det ordnades tävlingar och evenemang för de boende. Allt skedde under en månads tid.

Efter kampanjen var det dags för en ny plockanalys. Resultatet visar en klar minskning av mängden plast i avfallet. Totalt gick mängden från 1,18 kg per hushåll och vecka till 0,71 kg, en minskning med 40 procent.

Har ni någon indikation på vad som hade störst effekt?

– Störst effekt tror vi att informationen haft. Vi skickade ut en enkät till de boende och i den svarade 75 procent att de tagit till sig av informationen och att den fått dem att förstå vikten och nyttan av att sortera ut mer plast. Något som också påverkar är hur upplevelsen i återvinningsrummet är, att det luktar ok, är rent och snyggt, och så vidare, säger Mattias Sikström.

Går det att säga något om hur den förbättrade sorteringen påverkar fastighetens koldioxidutsläpp?

– Indirekt så förbättras miljövärdet för fjärrvärmen om mindre mängd plast förbränns och istället går till återvinning, säger Mattias Sikström, och konstaterar att projektet fick en oväntad bieffekt:

– Glädjande nog så såg vi även att vissa andra fraktioner ökade i återvinningskärlen.

Vill se fortsättning

Även om just den här kampanjen är avslutad, så planerar Stena Fastigheter att följa upp resultaten. Frågan är förstås om de boende fortsätter att sortera i samma utsträckning framöver.

– Under våren kommer vi på nytt informera de boende på just Telefonplan samt se över hur vi kan förbättra återvinningsrummen. Därefter kommer vi göra en ny plockanalys för att se om resultatet håller i sig, säger Mattias Sikström.

Ökad sortering av annat avfall också

Han är mycket nöjd med resultatet.

– Det är både intressant och glädjande att se att vi med hjälp relativt små insatser kunnat ta ett steg i rätt riktning. Alla vinner på en ökad återvinningsgrad och framför allt plasten har stor betydelse i arbetet med att minska klimatpåverkan.

Han vill också slå ett slag för att samarbeta med andra aktörer:

– Det har varit väldigt roligt att arbeta samverkande med Stena Recycling och Stockholm Exergi. Vi lär oss av varandra! Så vi fortsätter framåt och diskuterar hur vi ska kunna skala upp och fortsätta vårt gemensamma arbete.

Har du något tips till andra fastighetsägare?

– Samverkan är viktigt! Våga testa nya samarbeten och metoder.

Nästa 80 procent av alla plastförpackningar sorteras aldrig ut, utan åker med i soppåsen, enligt tidigare studier av hushållens beteende i just Stockholms län. Malin Baltzar är hållbarhetschef på Stena Recycling.

”Alla plastförpackningar ska sorteras ut”

Hon framhåller flera skäl att sortera ut plasten, och menar att det är fel att bara sortera ut vissa sorters plast.

– Alla plastförpackningar ska sorteras ut i angivna insamlingskärl. Du som konsument ska inte behöva tänka på exakt vilken plastförpackning som kan återvinnas utan sortera ut allt. För ju mer plast som sorteras ut för återvinning desto mer kan processerna för att återvinna plasten utvecklas och justeras för att kunna återvinna så mycket plast som möjligt.

– Och ju mer plast som återvinns desto lättare är det för köparen av återvunnen plast att få tillräckligt stora volymer för att kunna använda återvunnen plast i sina produkter, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.