EU-svep: Regeringen dissar EU:s mål för koldioxidinfångning

EU Regeringen kritiserar EU, igen, men den här gången för att mål för koldioxidinfångning är för lågt. Ny EU-pakt ska lösa kompetensbristen inom byggbranschen och regler för rapportering av engångsplast är här.

EU-svep: Regeringen dissar EU:s mål för koldioxidinfångning
EU-svep: Regeringen dissar EU:s mål för koldioxidinfångning. Foto: Adobe Stock

Regeringen har analyserats EU-kommissionens plan för att utveckla både naturliga och tekniska system för upptag, infångning, återanvändning och lagring av kol i stor skala.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

EU-kommissionen har exempelvis föreslagit ett mål om att hela EU ska samla in 5 Mt koldioxid till 2030. Det tycker regeringen är för lite. Sverige har exempelvis avsatt pengar för att skapa ett system för driftstöd för bio-CCS med inriktningen att fånga upp 2 miljoner ton koldioxid per år 2030.

Regeringen kräver att kommissionen presenterar en analys för vad som ligger till grund för EU:s mål och tycker även att EU bör öka målsättningen.

Här kan du läsa hela regeringens analys.

Nytt samråd för en certifiering av koldioxidinfångning

EU-kommissionen har även lanserat ett samråd för ett hur ett certifieringssystem för upptag och infångning av kol skulle kunna se ut. Systemet behöver på ett transparent sätt kunna hantera kolupptag på markägarnivå, kolinfångning vid industrier och aktörer inom transport och lagring.

Om inte en certifiering införs, finns det stora risker enligt kommissionen. Till exempel man problem uppstå kring okontrollerade utsläpp av redan infångat kol, bedömning av andra växthusgaser än koldioxid, mätproblem, additionalitet och påverkan på biologisk mångfald. Certifieringen väntas presenteras till slutet av 2022. Du hittar samrådet här.

EU-pakt ska lösa kompetensbrist inom byggbranschen

EU-projektet ”renovation wave” har målet att fördubbla den årliga takten för renovering av byggnader under de kommande tio åren. Anledningen är att EU vill försöka minska energiförbrukningen för att nå klimatmålen.

Under EU Industry Days 2022 undertecknade flera europeiska branschorganisationer däribland, European Federation of Building and Woodworkers (EFBBW) och European Construction Industry Federation (FIEC) en pakt för att lösa kompetensen som kommer behövas.

”Byggsektorn står inför en brist på arbetskraft under många år. Det finns ett akut behov av att locka fler unga arbetstagare, fler kvinnliga arbetstagare och kvalificerade arbetstagare till sektorn. Kompetenspakten är en möjlighet att uppnå det”, säger Johan Lindholm, EFBT:s ordförande, till tidningen Euractive. 

Här kan du läsa mer om pakten. 

Nya regler för rapportering av engångsplast

Kommissionen har antagit nya regler som specificerar hur EU:s medlemsstater ska beräkna och rapportera minskningen av engångsplastprodukter såsom behållare och dryckesmuggar.

Engångsplastdirektivet trädde i kraft 1 januari och kräver att medlemsstaterna varje år ska rapportera uppgifter till kommissionen om engångsplastprodukter som har släppts ut på marknaden.

Medlemsländerna ska även uppge om de vidtagit åtgärder för att minska konsumtionen av de produkterna. Den första rapporteringsperioden är år 2022. Här hittar du reglerna.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.