Därför minskar hushållens klimatutsläpp

STATISTIK Utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll minskade under tredje kvartalet 2022, visar ny statistik från SCB.

Därför minskar hushållens klimatutsläpp
Hushållens konsumtionsrelaterade klimatutsläpp minskar. Foto: StockAdobe

Totalt minskade hushållens utsläpp med närmare 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.

– Det förklaras främst av en minskning av utsläppen från personbilar, vilket framför allt är ett resultat av en ökad andel biobränsle i diesel. Procentuellt är minskningen från hushållen i samma storleksordning som den vi såg andra kvartalet 2020, alltså i början av coronapandemin, säger Annika Damm, analytiker på SCB, i en kommentar.

Jämfört med nivåerna precis före pandemin – alltså tredje kvartalet 2019 – minskade hushållens utsläpp med 16 procent tredje kvartalet 2022.

Minskning i alla branscher utom en

Totalt uppgick utsläppen från den svenska ekonomin till 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med närmare 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Utsläppen minskar i flera branscher jämfört med motsvarande period förra året, men inte i alla.

– Till exempel ökade transportbranschens utsläpp med 7 procent på grund av ökade utsläpp från flygbranschen, säger Annika Damm.

Utsläpp av växthusgaser i tusen ton koldioxidekvivalenter

BranscherTredje kvartalet 2022Förändring jämfört med tredje kvartalet 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske2 133-2,9%
Utvinning av mineral212-2,5%
Tillverkningsindustri3 388-1%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall1 194-4,6%
Byggverksamhet379-14,8%
Transportbranchen1 518+7.1%
Övriga tjänster713-11,4%
Offentlig sektor87-9,7%
Hushåll och ideella organisationer2 057-10,8%
Totala ekonomin11 681-3,9%
Källa: SCB

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.