Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Hushållens klimatutsläpp minskar

Avfall & Återvinning För första gången presenterar SCB statistik över konsumtionsbaserade utsläpp av bland annat klimatgaser. Statistiken visar bland annat att hushållen minskat sina utsläpp med 14 procent sedan 2008. Men siffrorna är osäkra.

Hushållens klimatutsläpp minskar
Hushållens konsumtionsrelaterade klimatutsläpp minskar. Foto: StockAdobe

Statistiken över hur mycket klimatutsläpp Sverige orsakar kritiseras ofta för att utelämna utsläpp gjorda i andra länder. Genom att produktion flyttar från Sverige utomlands blir de svenska, territoriella utsläppen lägre än om produkterna tillverkats här.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu kommer för första gången statistik från SCB som visar alla utsläpp som relateras till konsumtion i Sverige, både hushåll, offentlig sektor, investeringar och export. Statistiken visar att de konsumtionsrelaterade utsläppen visserligen ökat sedan 2014 men samtidigt är betydligt lägre än 2008.

Mårten Berglund.

– Med den databas vi använt nu, Exiobase, så blev resultatet något minskande över hela tidsperioden. Från 2014 går det dock uppåt något igen, säger Mårten Berglund, SCB, till Miljö & Utveckling.

Konsumtionsbaserade utsläpp svåra att beräkna

Han förklarar att de konsumtionsbaserade utsläppen är mycket svåra att beräkna. Data hämtas från internationella databaser som visar handelsutbyte mellan länder och hur mycket länder och industrier släpper ut per krona. De databaser som finns skiljer sig åt vilket gör att också resultaten blir olika.

– Med dessa reviderade siffror så minskar de konsumtionsbaserade utsläppen. Om de gör det i verkligheten eller ej, är svårt att svara på. Detta är den modell vi tycker är bäst för tillfället, säger Mårten Berglund.

Sveriges utsläpp av klimatgaser brukar anges till omkring 53 miljoner ton år 2018. Med tillägg för de utsläpp som skapas utomlands blir de totala utsläppen enligt den nya statistiken 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017.

Hushållen minskar sina utsläpp

Enligt statistiken står privat konsumtion för ungefär 53,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket kan jämföras med knappt 62 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2008. Det motsvarar en minskning med 14 procent, enligt SCB.

Minskningen sker inom alla områden, konstaterar SCB: livsmedel, transporter, boende, kläder och övrigt. Störst minskning står transporterna för. Som lägst var utsläppen 2016 med 52,2 miljoner ton. 2017 var siffran alltså 53,5 miljoner ton.

Det är en ny metod för att beräkna utsläppen som används. Metoden kommer från forskningsprojektet Prince, och är framtagen för att mäta hur det går med miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Förutom utsläpp av klimatgaser mäts utsläpp till luft.

Här finns statistikdatabasen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.