­­­­­Här är verktygen som kan hjälpa företag att beräkna sina klimatutsläpp

Verktyg Att mäta, rapportera och sänka sitt klimatavtryck ger många affärsmässiga fördelar för företag – och det finns flera verktyg att ta hjälp av. Snart lanseras ett nytt verktyg som framför allt riktar sig mot små företag som vill agera mer hållbart.

­­­­­Här är verktygen som kan hjälpa företag att beräkna sina klimatutsläpp
Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma. Foto: Visma.

Inom hållbarhetsområdet närmar sig flera nya lagar och regler som syftar till att driva företag mot att bli mer hållbara. Men i det arbetet krävs det tid, kraft och resurser, vilket kanske inte är lika självklart hos små – och medelstora företag som hos de större aktörerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Därför finns det en rad verktyg och tjänster på marknaden att ta hjälp av. Carbon Footprint Manager, Normative och Svalnas Carbon Intelligence System är bara några i raden av verktyg som syftar till att hjälpa företag att bli mer hållbara.

Fakta

Digitala verktyg som hjälper företag att reducera sitt klimatavtryck

Corporate Impact Dashboard Index

Corporate Impact Dashboard Index, som för närvarande är under utveckling, är ett rapporteringsverktyg som syftar till att hjälpa företag att förstå sin miljöpåverkan, uppfylla rapporteringskrav och sätta upp mål och handlingsplaner för att nå nettonoll påverkan.

Normative

Normative är ett verktyg där företag kan ladda upp data som sedan beräknas för att se vilket koldioxidavtryck ett företag har. Det är möjligt att få testa verktyget kostnadsfritt.

Carbon Footprint Manager

På hemsidan finns en CO2-kalkylator för att beräkna ditt företags koldioxidutsläpp. Du kan även få hjälp att utveckla vägen framåt mot minskade utsläpp. Hemsidan är på engelska. Verktyget är gratis.

Svalnas Carbon Intelligence System

Svalnas Carbon Intelligence System är ett verktyg som beräknar företags totala klimatpåverkan genom en automatisk analysering av bokföringsdata.    

Greenhouse Gas Protocol

Här finns ett excel-baserat verktyg för företag att uppskatta sina växthusgaser inklusive koldioxid. Verktyget definierar utsläpp för förbränning, elektricitet och transport. Hemsidan har även guider, standarder och utbildningsmaterial. Hemsidan är på engelska. Verktyget är gratis.

Visma Spcs Klimatrapport

Tjänsten är en helt automatiserad tjänst som hjälper småföretagare att själva mäta, rapportera och sänka sitt klimatavtryck. Tjänsten, Visma Spcs Klimatrapport, beräknar automatiskt företagets klimatpåverkan genom att analysera bokföringen.

Ett annat verktyg som särskilt riktar sig mot små företag är Visma Spcs Klimatrapport, som har utvecklats av IT-koncernen Visma i samarbete med konsultbolaget Atmoz. Verktyget, som snart lanseras, hjälper företag att beräkna sina växthusgasutsläpp utifrån deras bokföringsdata. Enligt Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma, är det nya verktyget unikt då beräkningsmetoden är helt automatiserad.

– Det finns redan ”semiautomatiserade” lösningar som tar hjälp av motorer för att räkna fram vissa delar av utsläppen. Men där använder man handpåläggning för att få med fler delar och en komplett analys. Det som är unikt med det här verktyget är att det inte behövs någon ytterligare handpåläggning, säger hon.

Blir allt viktigare att kunna visa sin klimatpåverkan

Att kunna visa upp sin klimatpåverkan kommer enligt Helene Struthers bli allt viktigare i samband med att nya lagar och regler som är på gång inom hållbarhetsområdet. Hon nämner bland annat EU:s lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD, som väntas träda i kraft 2024.

– Indirekt väntas även små företag påverkas av den nya lagen, eftersom de bolag som omfattas av CSRD sannolikt kommer att utvärdera sina leverantörer utifrån klimatpåverkan, säger Helene Struthers och fortsätter:

– Idag är det svårt, nästintill omöjligt, för små företag att beräkna sina utsläpp då det kräver väldigt mycket resurser och kunskap. Tanken med det här verktyget är att det ska bli lättare för små företag att redovisa sin klimatpåverkan, vilket ökar deras konkurrenskraft vid upphandlingar och offertförfrågningar.

Verktyget beräknar ett företags klimatpåverkan genom automatisk inläsning och kategorisering av företagets bokförings – och leverantörsdata, så som kontoplan, leverantörsfakturer och leverantörsregister.

Beräkningarna bygger på underlag från Statistikmyndigheten SCB och följer the Greenhouse Gas protocol, GHG-protokollets riktlinjer för beräkning av klimatpåverkan.

Finns det en risk för att beräkningarna blir för ”enkla” och kanske missvisande?

– Det utgår ju från hur varje enskilt företag har bokfört, så då gäller det att man har bokfört rätt. Sedan följer beräkningarna ett mönster som är väldigt standardiserad, och då är det är många faktorer som spelar roll. Det kommer säkert att finnas förbättringspotential som vi hela tiden kommer att titta på för att utveckla verktyget, säger Helene Struthers.

Hon understryker vidare att syftet med verktyget inte bara är att göra det enklare för företag att redovisa sin klimatpåverkan, utan att intresset för att minska sin klimatpåverkan ska öka.

– Verktyget gör det enkelt för företag att jämföra sina egna utsläpp mellan olika år, vilket gör att företag kan få en större förståelse för vilka åtgärder som ger effekt. Så vår förhoppning är att verktyget också ska öka intresset för företag att bli mer hållbara, säger hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.