Damdeon mer klimatsmart än herrdeon

Klimat En deodorant i ljus plastförpackning är mer klimatsmart än en deo i svart förpackning - förutsatt att de källsorteras. Klimatavtrycket kan bli 50 procent högre för den svarta förpackningen. Det hänger ihop med materialåtervinningen. Miljö & Utveckling förklarar hur.

Damdeon mer klimatsmart än herrdeon
Välj deo i ljus förpackning om du vill minska klimatavtrycket. Foto: Stock Adobe.

Alla plastförpackningar som samlas in går inte att återvinna. Dels är 30 – 35 procent annat än plastförpackningar, dels är cirka 50 procent av plastförpackningarna inte designade för återvinning.

Siffrorna kommer från Svensk Plaståtervinning i Motala, Europas största anläggning för sortering av plastförpackningar.

Sorteras med infrarött ljus

På sorteringsanläggningen sorteras och separeras förpackningarna helt automatiskt med hjälp av så kallad NIR-teknik, som står för near infrared.

Men tekniken klarar inte att detektera alla typer av förpackningar. Det gör att omkring hälften istället måste gå till förbränning som ger 50 procents högre koldioxidutsläpp.

Dit hör bland annat förpackningar av svart plast, som deoflaskan i exemplet, men också sådana som är uppbyggda av flera olika lager eller har stora etiketter. Det är alltså en god idé för den som vill minska sina klimatutsläpp att tänka igenom valet av förpackning redan innan köp.

Varumärkesuppbyggnad som ger klimatutsläpp

Enligt Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, finns flera förklaringar till varför producenterna håller fast vid förpackningar som inte går att sortera och återvinna.

Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning. Foto: Peter Holgersson.
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning.
Foto: Peter Holgersson.

– För till exempel livsmedel handlar det bland annat om att öka barriäregenskaperna och därmed förhindra matsvinn. Men för vissa andra produkter har det med varumärkesuppbyggnad att göra, som till exempel att herrdeo för det mesta är svart och damdeo är vit, säger han.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI har på uppdrag av Svensk Plaståtervinning tagit fram en manual som ger vägledning till dem som sätter plastförpackningar på marknaden.

Förpackningar som är svåra att återvinna och därför riskerar att gå till förbränning:

  • Förpackningar av svart eller mörk plast.
  • Förpackningar med mörk färg på trycket.
  • Förpackningar med etiketter som täcker hela eller stora delar av förpackningen.
  • Förpackningar av flerskiktsmaterial eller multilaminat.

Förpackningar som går att materialåtervinna:

  • Förpackningar som är transparenta eller ljusa.
  • Förpackningar som består av samma plastsort.
  • Förpackningar med så få och små etiketter som möjligt.
  • Förpackningar med ljus färg på trycket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.