Lista: Forskarnas 5 tips för lyckad klimatpolitik

Politik En del politiska styrmedel fungerar, medan andra inte gör det.
Nu har forskare tittat närmare på klimatpolitiken och landat i fem tips för att öka framgångsutsikterna.

Lista: Forskarnas 5 tips för lyckad klimatpolitik
Reduktionsplikten beskrivs som ett exempel på ett misslyckat styrmedel. Foto: Adobe stock.

Kilometerskatt och reduktionsplikten är två exempel på åtgärder som inte har gett önskad effekt, trots förberedande utredningar som stödde dem. Forskare vid Lunds universitet har nu undersökt närmare vad som skiljer lyckade styrmedelssatsningar från misslyckade.

– Styrmedel kan skapa vinnare och förlorare vilket är något som beslutsfattare behöver hantera, till exempel genom olika former av kompensation. Ett lagförslag behöver ofta åtföljas av ett paket av åtgärder för att lyckas, säger forskaren Jamil Khan, i en kommentar.

Tillsammans med andra forskare har Jamil Khan granskat befintlig forskning och studerat flera fall från både Sverige och internationellt. I rapporten, finansierad av Energimyndigheten, ger de följande råd till politikerna för att uppnå framgång:

Stegvis implementering: Att införa styrmedel gradvis ökar chansen till framgång. Ett exempel är den svenska koldioxidskatten som först infördes i mindre skala och sedan successivt utvidgades för att få önskad effekt.

Ingå i ett policypaket: Ett styrmedel bör ingå som en del av en övergripande policystrategi. Ett enskilt styrmedel kan inte lösa alla problem och hinder.

Rättvisa och legitimitet: Styrmedel måste uppfattas som rättvisa och legitima för att undvika protester och motstånd från allmänheten, särskilt när det gäller ökade energi- och bränslepriser.

Hantering av maktförhållanden och intressekonflikter: Förståelse och hantering av maktförhållanden och intressekonflikter är nödvändigt. Styrmedel kan vara svåra att genomföra om viktiga intressegrupper är emot dem.

Acceptans av icke-optimala lösningar: Det optimala styrmedlet kanske inte är genomförbart på grund av internationella regler eller praktiska hinder. Det är viktigt för beslutsfattare att inse och acceptera detta och i stället implementera styrmedel som är tillräckligt bra för att uppnå önskad effekt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.