Skatt allt viktigare hållbarhetsfråga för företagen

Hållbarhetsredovisning GRI:s standard för hållbarhetsredovisning av skatt, GRI 207, har fått stort genomslag och används nu av 26 procent av världens största börsnoterade företag.

Skatt allt viktigare hållbarhetsfråga för företagen
Skatt redovisas allt oftare i hållbarhetsredovisningen. Foto: Adobe Stock

Organisationen Global Reporting Initiative, GRI, konstaterar en tydlig trend där företag i allt större utsträckning räknar in transparens kring skattefrågor i sitt hållbarhetsarbete. GRI berättar att 26 procent av världens största börsbolag i dag frivilligt använder GRI:s standard för hållbarhetsredovisning av skatt – GRI 207: Tax 2019 – i sina hållbarhetsredovisningen och att den siffran ökar stadigt.

I en ny genomgång berättar GRI att Europa leder med 34 procent av företagen som refererar till GRI 207 i sina hållbarhetsrapporter. Europa följs av Asien, 23 procent och Amerika 19 procent. Schweiz är ledande på nationell nivå med 52 procent av företagen som använder standarden, följt av Italien 43 procent och Ryssland 40 procent.

Lanserades 2019

De skatteområden i GRI 207 som används mest i företagens hållbarhetsrapporter är 207-1 Ansats till skatt ,28 procent, 207-2 Skattestyrning, kontroll och riskhantering 26 procent, 207-3 Intressentengagemang 23 procent och 207-4 Landspecifik rapportering 22 procent.

GRI 207 lanserades i december 2019 och är enligt GRI den första och enda globala standarden för offentlig landspecifik rapportering av skatter, skattestrategier och skattestyrning. Global Reportin Initiative anser att GRI 207 bidrar till att skapa en global baslinje för skattetransparens, vilket minskar efterlevnadsbördan och ger intressenter jämförbar information. Organisationen menar också att GRI 207 kan hjälpa företag att uppfylla skatterapporteringskrav och att hantera nya regleringar såsom EU:s CSRD och Taxonomiförordningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.