Experterna: Så hanterar du EU:s klimattullar

CBAM Trots hot om höga sanktionsavgifter har över 4 500 svenska företag missat att uppfylla EU:s nya rapporteringskrav för import av klimatintensiva varor. Här kommer experternas bästa tips för att komma i gång med CBAM-rapporteringen.

Experterna: Så hanterar du EU:s klimattullar
Olle Palmqvist, enhetschef vid Naturvårdsverket och Linnea Jacobsen, expert på indirekta skatter hos konsultbyrån EY.

Från och med början av 2024 måste svenska företag som importerar varor med höga klimatutsläpp från länder utanför EU, såsom cement, gödsel, järn och kemikalier, samla in och rapportera data om de klimatutsläpp som dessa varor genererar. Många företag har dock missat rapporteringskravet som ingår i EU:s nya klimattullar, Carbon Border Adjustment Mechanism, eller kort CBAM.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi bedömer att det är omkring 5 000 svenska företag som omfattas av CBAM-regelverket, men endast runt 500 av dem har lämnat in en komplett redovisning, säger Olle Palmqvist, enhetschef vid Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för CBAM.

Vidare berättar Olle Palmqvist att uteblivna rapporter, sena kompletteringar eller felaktiga rapporter kan leda till sanktionsavgifter. Det kan också göra det svårare att senare få tillstånd som godkänd CBAM-deklarant, vilket krävs för att importera CBAM-varor från och med 2026.

– Sanktionsavgiften kan vara mellan 10 euro och 50 euro per ton orapporterad koldioxid. Tröskelvärdet för varuinköp som omfattas av CBAM är bara 150 euro, vilket gör att regelverket påverkar både små och stora företag, säger han.

Han påpekar att dagens underrapportering inte är unik för Sverige och att nästan alla medlemsländer inom EU står inför samma utmaningar. Enligt honom infördes reglerna relativt sent och de detaljerade rapporteringsreglerna klargjordes först i augusti förra året, med rapporteringsskyldighet som trädde i kraft den 1 oktober.

– Dessutom dröjde det ganska länge innan Naturvårdsverket utsågs som ansvarig myndighet för kontrollen, vilket fördröjde starten av vår informationskampanj. Det är också många små aktörer som omfattas av CBAM-regelverket och som kan ha svårt att hålla sig uppdaterade om den senaste EU-lagstiftningen, avslutar Olle Palmqvist.

Linnea Jacobsen, expert på indirekta skatter hos konsultbyrån EY, håller med om att många företag som är skyldiga att rapportera har missat att göra det enligt CBAM-regelverket. Dock tror hon inte nödvändigtvis att det beror på att företagen inte känner till det.

– För många stora företag som inte har lämnat in sin redovisning har det helt enkelt fallit mellan stolarna. Många inom företagen känner till de nya klimattullarna och rapporteringskraven, men det är få som faktiskt har fått det uttryckliga yttersta ansvaret att implementera dem, säger hon till Miljö & Utveckling.

Linnea Jacobsen påpekar att en av utmaningarna är att tydliggöra var i organisationen ansvaret ligger. Det är en fråga som engagerar många olika områden, och det är inte självklart att ansvaret automatiskt faller på hållbarhetsavdelningen.

– Med tanke på att regelverket rör handelsfrågor kanske det snarare bör ligga på inköpsavdelningen som hanterar importen, eller på de som arbetar specifikt med tullfrågor i större företag. Från 2026 får regelverket även betydande ekonomisk påverkan, vilket kan innebära att man behöver involvera ekonomi, skatte och juridikfunktioner, säger hon.

Vidare påpekar Linnea Jacobsen att det redan idag kan vara både tidskrävande och administrativt betungande att manuellt rapportera in den data som krävs enligt EU:s nya klimattullar – och situationen förväntas bli ännu tuffare.

Från och med juli i år kommer kraven på redovisning av faktiska utsläppsuppgifter att skärpas. Det innebär att svenska företag som importerar de aktuella varorna aktivt måste ta kontakt med sina underleverantörer för att begära ut information om de exakta utsläppen som uppstått vid produktionen av varan.

– Det kommer att bli tuffare. Även om man klarar rapporteringsarbetet nu, är det viktigt att komma ihåg att faktiska utsläppsvärden snart behövs. Man kan inte förlita sig på generella standardvärden. Dessutom är det importörens ansvar att redovisa uppgifterna, även om de inte har tillgång till dem. Det är heller inte säkert att den som säljer varan faktiskt har producerat den – det kan finnas flera led mellan. Därför är det avgörande att säkerställa en robust process för att få fram den nödvändiga datan, avslutar hon.

Fakta

CBAM-arbetet steg för steg

1 Utse en centralt ansvarig person för att leda implementeringen av CBAM. Det är avgörande att ha en tydlig ledare som kan driva processen framåt och säkerställa att alla relevanta avdelningar samarbetar effektivt.

2 Fördjupa er i CBAM-regelverket genom att exempelvis studera den nya manualen från Svenskt Näringsliv samt ta del av information från Tullverket och Naturvårdsverket.

3 Analysera hur CBAM kommer att påverka ert företag genom att jämföra era importvaror med listan över varukoder som omfattas av CBAM. Identifiera vilka av era produkter som faller under regelverket, till exempel järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas.

4 Kontrollera att den tullmässiga klassificeringen av era importerade varor är korrekt för att undvika felaktig rapportering eller överbetalning för CBAM-certifikat i framtiden.

5 Börja samla in relevant data för CBAM-rapporteringen. Från och med juli 2024 krävs faktiska utsläppsdata från era leverantörer i tredje land. Kommunicera med era leverantörer för att säkerställa att ni har tillräcklig information.

6 Förbered er för att kunna rapportera till CBAM-övergångsregistret genom att få tillgång till Tullverkets e-tjänster.

7 Ansök om att bli godkänd CBAM-deklarant. Från och med 2026 måste företag ha detta tillstånd och ha köpt nödvändiga utsläppscertifikat. Börja förbereda er ansökan under år 2025.

8 Planera för framtiden genom att inkludera CBAM-kostnader i era budgetar och prissättningar. Kommunicera med era kunder för att förstå hur kostnaderna kan överföras. Överväg också att optimera era inköpsrutiner för att minska administrativ belastning, såsom centralisering av inköp eller byte av produkter om det är möjligt.

KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIVS, LINNEA JACOBSEN

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.