Majoritet av svenskarna positiva till EU-lagen om naturrestaurering

biologisk mångfald I juni kan framtiden för EU:s lag om storskalig naturrestaurering avgöras. En färsk opinionsundersökning av WWF visar att majoriteten av svenskarna är positiva till lagen, och att hela 9 av 10 anser att det är viktigt att restaurera natur i EU.

Majoritet av svenskarna positiva till EU-lagen om naturrestaurering
Majoriteten av svenskarna tycker att det är viktigt med naturrestaurering, enligt en undersökning av WWF. Foto: Adobe Stock.

Naturrestaureringslagen har minst sagt varit omdiskuterad och under vägens gång stött på flera hinder. Men i februari nådde lagen en milstolpe då EU-parlamentet röstade ja till lagen. Nu återstår en tumme upp från EU-ländernas miljöministrar i en omröstning som väntas ske den 17 juni. Men hur det blir är fortfarande högst oklart och Sverige är ett av de länder som inte skrivit under på att godkänna lagen.

Stridigheterna kan beskrivas som en kamp mellan högern och vänstern, där högerkanten menar att lagen riskerar att slå hårt mot jordbruk, skogsnäringen och livsmedelsproduktionen medan vänsterkanten ser lagen som nödvändig för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Nu visar en opinionsundersökning från Världsnaturfonden WWF att lagen har brett stöd bland svenskarna. I undersökningen deltar 1032 svenskar utifrån ett representativt urval baserat på ålder, kön och region. 69 procent svarar att de är positiva till lagen, och 9 av 10 att de är positiva till att restaurera natur.

Att Sverige aktivt motarbetar lagen innebär enligt WWF att man går emot den allmänna opinionen.

– Det är tydligt att det finns en stor majoritet i Sverige som vill restaurera svensk natur. Regeringen måste lyssna på opinionen och ge sitt stöd för att den färdigförhandlade lagen träder ikraft, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i en kommentar.

Hittills har 11 länder skrivet under på att de ska rösta ja till lagen. Det är Tyskland, Frankrike, Spanien, Danmark, Luxemburg, Tjeckien, Litauen, Slovenien, Estland, Cypern och Irland. På tisdagen skickade de ett brev till övriga miljöministrar där de uppmanade att anta lagen.

“Annars riskerar vi att misslyckas med de internationella löften som Sverige och ca 150 andra länder skrev under på FN-mötet om biologisk mångfald i december 2022 i Montreal i konventionen om biologisk mångfald om att restaurera naturen”, skrev ministrarna i brevet. 

Utöver Sverige har WWF också undersökt hur medborgarna i Nederländerna, Finland, Ungern, Italien och Polen ställer sig till naturrestaureringslagen. Resultatet visar att mer än hälften vill att förlusten av biologisk mångfald ska återställas skyndsamt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.