På väg mot träbyggnadssamhället: NTR-märket visar hur en hållbar framtid kan byggas

Sponsrat av Svenska Träskyddsföreningen Intresset för att bygga med trä växer, men det gäller att se upp – bara för att en planka marknadsförs som hållbar betyder det inte att den håller länge. Nu vill Svenska Träskyddsföreningen hjälpa fler att välja beständigt material med minimal miljöpåverkan.

På väg mot träbyggnadssamhället: NTR-märket visar hur en hållbar framtid kan byggas
Lugnets terrass i Stockholm, Träskyddspriset 2021. Foto Anna Simonsson

Enligt livscykelanalyser är lokalt producerat trä som behandlats med rätt skydd ofta det bästa miljövalet, jämfört med till exempel importerat trä eller betong, som byggmaterial.

”Efterfrågan på klimatsmart och hållbart byggande ökar hela tiden och trä är ett av våra mest omtyckta och miljömässigt fördelaktiga byggmaterial”, säger Fredrik Westin, vd på Svenska Träskyddsföreningen och fortsätter:

”Samtidigt behövs det mer utbildning, inte minst hos beställare, kring vad som säkerställer en lång livslängd. Det förekommer en rad oseriösa träbehandlingar och träprodukter som ofta kombineras med lockpriser.”

Kunskapsbank och guidning

Som motvikt till den snårskog av fluffiga ord om träskydd som inte baseras på fakta, finns NTR-märket. Med en träprodukt som har tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och märks med NTR, får marknaden tillgång till träprodukter som har dokumenterade egenskaper avseende beständighet mot röta och andra biologiska skadegörare med hög och jämn kvalitet. NTR-systemet är öppet för alla träprodukter som står emot rötskador utomhus och i fuktiga miljöer.

”Nordiska Träskyddsrådet och NTR har en lång tradition av framtidsorienterad utveckling, vilket bland annat har lett till att lekplatser och utegym som byggs med de nya träskyddsbehandlade trämaterial i dag kan bli Svanenmärkta. Med korrekt val av skyddat trä håller bygget i decennier.”

Ny hållbarhetsstrategi

Svenska Träskyddsföreningen är en pigg 80 åring som ägnat de senaste 30 åren åt kontinuerligt arbete med hållbarhetsfrågor. Nu har man tagit ytterligare ett stort kliv framåt med en gemensam hållbarhetsstrategi för att kunna nå FN:s miljömål 2030 inom medlemmarnas verksamhetsområden, berättar Fredrik Westin:

”För oss är det viktigt att bidra till ett byggande som hela tiden utvecklas och förbättras, som belastar miljö och klimat så lite som möjligt och vars användande bidrar till hållbar ekonomisk utveckling. Det innebär att vi åtar oss att arbeta med tre stora hållbarhetsutmaningar: klimatpåverkan, miljö och hälsa, och ett hållbart arbetsliv.”

Han passar också på att tipsa om föreningens webbplats med sitt överflöd av kunskap om materialval och trä i olika utemiljöer.

”Nu när vi är på väg in i träbyggnadssamhället önskar jag att fler får tillgång till kunskap som gör att de kan välja att bygga med rätt material på rätt plats. Med NTR-märkningen i minnet blir det enklare för kommuner, beställare och privatkunder att göra ett miljöriktigt och klokt produktval som inkluderar alla aspekter på hållbarhet.”

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.