Miljonstöd till kemisk plaståtervinning

Cirkulär ekonomi Energimyndigheten går in med sex miljoner kronor i ett projekt som ska undersöka kemisk plaståtervinning. Bakom projektet står Fortum.

Miljonstöd till kemisk plaståtervinning
Kemisk plaståtervinning kan bli verklighet även i Sverige. Foto: StockAdobe

All plast går inte att återvinna mekaniskt. Det kan till exempel handla om förpackningar som består av flera olika sorters plast, eller plast som inte går att sortera i dagens anläggningar. Då behövs kemisk plaståtervinning.

Lämpligt avfall för kemisk plaståtervinning ska undersökas

För att kunna cirkulera även denna plast vill Fortum och Borealis bygga Sveriges första kemiska plastreturraffinaderi, alltså en anläggning där insamlad plast tas om hand och återvinns på kemisk väg.

Nu har Fortum fått sex miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra en studie om vilka avfallsströmmar som kan passa för kemisk plaståtervinning. Totalt har förstudien en budget på tolv miljoner kronor.

-Avfall kommer i allt högre utsträckning bli till ny råvara inom alla sektorer. Betydande andelar av plasten är idag svår att materialåtervinna. Med hjälp av kemisk återvinning är målet att öka den andelen kraftigt, säger Johanna d´Annibale, Manager Strategy Portfolio & Projects Fortum Recycling & Waste, i ett uttalande.

Hoppas på anläggning i Stenungsund

Den nya anläggningen är tänkt att ligga i Stenungsund och vara startklar 2024. Här ska både själva avfallshanteringen och omvandlingen till ny råvara ske.

-Att återvinningsindustrin har ett nära samarbete med den producerande industrin ser vi som fundamentalt för att skapa rätt förutsättningar för effektivitet och cirkularitet. Genom att använda sig av återvunnen råvara i den kemiska återvinningsprocessen för att skapa pyrolysolja, som i sin tur ersätter den fossila råvaran i Borealis krackeranläggning, är helt i linje med regeringens uppsatta miljömål och löser många av de utmaningar som idag finns kring återvinningen av plast, säger Johanna d´Annibale.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste