Ny statistik: Så lång tid tar miljöprövningarna

Juridik Utdragna miljöprövningar har irriterat både från näringsliv och politiker som driver på för att korta ner tiderna. Nu lägger Naturvårdsverket fram fakta i frågan.

Ny statistik: Så lång tid tar miljöprövningarna
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att sammanställa och analysera statistik för miljötillståndsprövningen. Nu kommer för fjärde året i rad siffrorna för år 2023. Statistiken omfattar antal mål och ärenden samt handläggningstider för olika typer av miljöprövningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vad gäller den första instansen för miljöprövningar av miljöfarlig verksamhet, mark- och miljödomstolen, konstaterar Naturvårdsverket att medianvärdet för en prövning där var 428 dagar. Då räknar man tid från inkommen ansökan till ett första avgörande för ansökningar om tillstånd. För ändringstillstånd var medianen 352 dagar.

Medianhandläggningstiden för vattenverksamheter var 330 dagar. Här avgjordes under 2023 193 mål av varav 166, 88 procent, beviljades.

Antalet mål om miljöfarlig verksamhet som nådde mark- och miljödomstålen under 2023 var 47, av vilka 37 beviljades vilket är 79 procent. Av de mål som överklagades och sedan prövades av Mark- och miljööverdomstolen var medianhandläggningstiden totalt 966 dagar. Överklagade vattenärenden hade en något längre medianhandläggningstid, 981 dagar.

Naturvårdsverkets rapport innehåller också detaljer om handläggningstidens fördelning från ansökan till kungörelse samt från kungörelse till beslut. I rapporten diskuterar myndigheten också behov och möjligheter av att utveckla statistiken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.