Generaldirektören: Så kan handelspolitiken påskynda klimatomställningen

Klimat Internationell handel spelar en viktig roll i klimatomställningen, men behöver bli mycket bättre. Det anser Kommerskollegium som i en ny rapport ger rekommendationer på hur handelspolitiken kan vässas.
– Ett förslag är att den nya EU-kommissionen arbetar för att nå ett multilateralt avtal i WTO som förbjuder fossila bränslesubventioner, säger generaldirektör Anders Ahnlid.

Generaldirektören: Så kan handelspolitiken påskynda klimatomställningen
Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium. Foto: Katinka Igelberg

Den 9 juni är det EU-val, vilket innebär att vi snart har en ny EU-kommission på plats. Inför det publicerar nu Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, en rapport med rekommendationer till den nya EU-kommissionen om hur handelspolitiken kan bli ”grönare, säkrare, mer konkurrenskraftigt och mer digitaliserat”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Därför är handelspolitiken viktig

Enligt Anders Ahnlid, Kommerskollegiums generaldirektör, är rapportens viktigaste budskap är handelspolitiken spelar en viktig roll när de kommer till att tackla olika utmaningar i samhället.

– Internationell handel bidrar till ekonomisk säkerhet under fredstid och är en livlina under kris och krig. Vi står inför många utmaningar som geopolitiska konflikter, klimatförändringar och ökad protektionism – internationell handel spelar en viktig roll för att motverka deras negativa effekter, säger han till Miljö & Utveckling.

Rekommendationer till EU-kommssionen

Rekommendationerna till EU-kommissionen kretsar kring fyra olika områden: Handel för säkerhet, handel för konkurrenskraft, handel för klimatet och handel för digitalisering.

– Ett förslag är att den nya EU-kommissionen arbetar för att nå ett multilateralt avtal i WTO som förbjuder fossila bränslesubventioner då dessa ökar utsläppen och snedvrider handeln. Ett annat förslag är att EU-kommissionen både bilateralt och multilateralt arbetar för att förbättra marknadstillträdet för gröna tjänster, säger Anders Ahnlid.

Vill ta bort MGN-tullarna

Vidare menar Kommerskollegium att handelspolitiken spelar en stor roll för europeiska företags konkurrenskraft. En av myndighetens rekommendationer är att ta bort de så kallade MGN-tullarna (mest gynnad nation) på råmaterial, insatsvaror och komponenter.

– Detta skulle leda till mer motståndskraft, ökad transparens och minskad administrativ börda för EU-företag, men även för medlemsstaternas myndigheter. En annan rekommendation handlar om att ta större hänsyn till handelspartners när den nya EU-kommissionen tar fram ny lagstiftning. På så sätt kan man förhindra att tekniska handelshinder uppstår, vilket underlättar handeln till EU. En ytterligare rekommendation är att minska de administrativa kostnaderna som företag fått till följd av ny EU-lagstiftning, säger Anders Ahnlid.

Vad hoppas du på att den nya kommissionen ska ta tag i allra först när det gäller handelspolitiken?

– Först och främst måste den nya EU-kommissionen säkerställa att EU:s framtida handelspolitik är evidensbaserad och i linje med internationella åtaganden, särskilt WTO-avtalen. Handelspolitiken ska även bidra till ett öppet, transparent och inkluderande handelssystem som främjar hållbar handel och handelssamarbeten med länder utanför EU, inte minst utvecklingsländer, avslutar Anders Ahnlid.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.