Låg efterlevnad av nya takeaway-lagen

Cirkulär ekonomi En majoritet av svenskarna är positiva till den nya lagen som förbjuder engångsförpackningar för take away. Men ytterst få har blivit erbjudna flergångsalternativ sedan lagen trädde i kraft.

Låg efterlevnad av nya takeaway-lagen
Mycket takeaway säljs fortfarande i engångsförpackningar. Foto: Adobe Stock

En ny Novus-undersökning visar att bara 8 procent av svenskarna blivit erbjudna flergångsalternativ när de köpt takeaway-mat. Detta trots den lag som började gälla den 1 januari och som slår fast att alla restauranger och caféer som använder minst 150 engångsmuggar eller matlådor innehållande plast per dag måste erbjuda återanvändbara alternativ samt informera kunderna om miljöpåverkan av engångsprodukter.

Syftet med lagen är att minska förbrukning och nedskräpning av engångsmuggar och engångsmatlådor. Men efterlevnaden verkar dock låg, enligt organisationen Håll Sverige Rent, som beställt den nya studien. Undersökningen visar dessutom också att en majoritet av de 8 procent som erbjudits flergångsalternativ valt engångsalternativet. Här har enkelhet uppgetts vara den viktigaste orsaken.

Studien visar också att en stor del av svenskarna är antingen omedvetna om eller har begränsad kunskap om lagen. Av de som känner till lagen är 55 procent positiva till den, medan 12 procent är negativa. En tredjedel av respondenterna uppger att det är mycket sannolikt att de skulle välja flergångsalternativet i framtiden, särskilt om det är det billigaste alternativet.

”Behövs informationsinsatser”

Håll Sverige Rent anser att resultaten i studien visar att det behövs stora informationsinsatser för att förändra beteenden och att enklare och kostnadsfria flergångsalternativ kan öka acceptansen av lagen.

–Det är tydligt att det behöver vara enkelt för att konsumenten ska välja flergångsalternativet och helst ska det inte heller bli några extra avgifter. Det är också viktigt att skapa en förståelse för den nya lagen om vi ska nå målet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.