Toalettavfall blir del av lokalt kretslopp

Cirkulär ekonomi Avfall från toaletter med enskilt avlopp är näringsrikt och kan bli biogödsel. Eskilstuna kommun har nu inlett ett nytt projekt där avfallet tas till vara och kommer till nytta i lantbruket.

Toalettavfall blir del av lokalt kretslopp
Kompostanläggningen på Sörby Gård, Eskilstuna.

Toalettavfall från hushåll med enskilt avlopp transporteras i dag till det kommunala reningsverket i Eskilstuna. Slammet rötas och blir till biogas, men ger också upphov till avfall.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att minska klimatpåverkan och återföra fosfor till marken har Eskilstuna kommun nu inlett ett samarbete med lantbruket Sörby Gård och företaget A2T, med verksamhet inom vattenrening, sanitet och hygien. Syftet är att testa en både kostnadseffektiv och klimatanpassad lösning där toalettavfallet från enskilda avlopp återanvänds i sin helhet och blir en del av ett lokalt kretslopp.

Maria Johansson, kommunstrateg Eskilstuna kommun.
Maria Johansson, kommunstrateg Eskilstuna kommun.

– Avfall från toaletter med enskilt avlopp och latrin innehåller fosfor och andra näringsämnen och passar därför bra som biogödsel. Genom att använda avfallet som gödsel på åkermark kan användningen av konstgödsel reduceras och på så sätt kan vi också minska klimatpåverkan, säger Maria Johansson, kommunstrateg på miljö- och samhällsbyggnad i Eskilstuna kommun.

Odling av energigrödor

Testet omfattar ett 50-tal hushåll med slutna tankar och cirka 800 kubikmeter toalettavfall per år, vilket motsvarar omkring 12 procent av den totala volymen från enskilda avlopp i kommunen.

Avfallet transporteras till en kompostanläggning som byggts upp på Sörby Gård. Där behandlas det i en energieffektiv hygieniseringsprocess med tillförsel av luft och urea för att avlägsna bland annat bakterier och läkemedelsrester. Efter cirka 11 dagar kan avfallet användas som biogödsel på mark för odling av energigrödor.

– På så sätt skapas ett lokalt kretslopp som bidrar till cirkulär ekonomi, säger Maria Johansson.

Hela kommunen

Testerna kommer att pågå under hela året. Om utfallet blir bra är planen sedan att gå vidare och använda toalettavfallet från enskilda avloppstankar i hela kommunen för att bidra till ökad miljö- och klimatnytta.

– Att tekniken håller måttet är vi övertygade om. Men det vi framförallt vill vara säkra på är att logistiken också fungerar, förklarar Maria Johansson.

På sikt kan det bli aktuellt att sprida erfarenheter och kunnande även utanför kommungränserna.

– För fastighetsägare som i dag saknar anslutning till kommunala avloppsnätet kan det vara en intressant lösning, säger Maria Johansson.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.