Så påverkar klimatomställningen juridiken

JURIDIK Konferensen Law and Climate Change Summit, arrangerad av JP Infonet och Climate Change Counsel, gav flera insikter. Det är framför allt tydligt att intresset för klimatjuridik växer och att det finns ett behov av att öka kompetensen.

Så påverkar klimatomställningen juridiken
Från vänster: Annette Magnusson, Climate Change Counsel, Anja Ipp, Climate Change Counsel och Kajsa Palmberg, JP Infonet.

Antalet klimatrelaterade tvister ökar stadigt, vilket inkluderar stämningar mot regeringar och företag, investeringstvister och kommersiella tvister kopplade till klimatomställningen. Två högaktuella exempel är Europadomstolens fällning av Schweiz och det svenska Auroramålet

Under veckan hölls konferensen Law and Climate Change Summit, som arrangerades av JP Infonet och Climate Change Counsel. Enligt Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, är det ökade intresset tydligt.

– Det blev ett mycket lyckat evenemang med oerhört kunniga talare, en fullsatt publik och givande diskussioner. Bland annat gavs många konkreta exempel på hur klimatomställningen inverkar på strategiska frågor för samhälle och näringsliv, både nationellt och på global nivå, säger hon till Miljö & Utveckling.

Sveriges klimatambassadör Mattias Frumerie var konferensens öppningstalare. Han talade om vikten av att alla länder ökar sina ansträngningar för att bidra till klimatomställningen och betonade behovet av globala ramverk för klimatanpassning och resursfördelning.

Vidare delade Johan Kuylenstierna sin optimism angående företagssektorns roll som en motor i klimatomställningen. Han visade hur teknologi kan spela en avgörande roll och nämnde exempelvis hur solenergi har överträffat förväntningarna

– I dag spelar alla jurister en roll i klimatomställningen, oavsett var de arbetar. Det handlar om nya regelverk, miljöskydd, rapporteringskrav, koldioxidutsläpp, energiomställning men också gröna avtal och due diligence, säger Kajsa Palmberg.

I panelerna fördes många diskussioner om juristernas roll i klimatomställningen. Det betonades att jurister behöver bli mer medvetna och öka sin kompetens inom klimatfrågor för att kunna bistå företag med praktisk implementering av exempelvis netto-noll strategier.

– Det är tydligt att det finns ett växande intresse för klimatjuridik och att snabb kompetensökning krävs, avslutar Kajsa Palmberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.