Ett långvarigt samarbete med gröna resultat

Sponsrat av Drivec Kollektivtrafiken har under många år legat i framkant i den gröna omställningen och på Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel eller ren el. Men de nöjer sig inte där, och tack vare det långa samarbetet med techföretaget Drivec får de ner bränsleförbrukningen ytterligare.

Ett långvarigt samarbete med gröna resultat
Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

– Drivec skapar tekniska lösningar som löser riktiga problem, säger Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

Drivec utvecklar system som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökon- sekvenserna för bussoperatörer, lastbilsåkerier och andra fordon inom transportindustrin.

– Genom att bearbeta insamlad data från styrsystem kan vi med hjälp av algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för kunden, säger Mikael Gabrielsson, Sales & Marketing Director, Drivec.

Tack vare sin expertis och förmåga att skräddarsy lösningen efter varje unik kund är de idag ledande inom sitt skrå.

Ecodriving och Fordonshälsa

Med Drivec:s system Ecodriving och Fordons- hälsa är ambitionen att på riktigt uppnå viktiga miljömål; framför allt genom att möjliggöra Nobinas satsning Den Gröna Resan (DGR).

Genom att utbilda, coacha och möj- liggöra mätning och analys är syftet att minska koldioxidutsläppen. Och man ser redan resultat. År 2020 genererade DGR en ut- släppsminskning om 15 476 ton koldioxi- dekvivalenter, säger Hanna.

Med Fordonshälsa har man koll på fordonets status och kan agera innan den går sönder. Tack vare machine learning (AI) så kan vi nu vara preventiva och se avvikelser ombord på fordonet och avvikelserna larmas till rätt mot- tagare hos kund som kan sätta in rätt insatser, säger Mikael.

–Med Fordonshälsan så kan vi också ta reda på om ett visst fordon är kostnadseffektivt och är rätt för den körcykel som det fak- tisk används i, detta kan ge data till kunden för kommande inköp av nya fordon.

Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

– Det är en häftig teknisk utveckling som gör att vi kan erbjuda en säkrare färd för våra resenärer, minimera störningar samt vara proaktiva i att möta våra resenärers behov, säger Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

Ett starkt samarbete

Samarbetet mellan Nobina och Drivec startade 2005. Det är ett starkt samarbete som pågått i många år eftersom det skapar värde, menar Mikael.
– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur teknik, kunskap och engagemang kan uppnå fina resultat. Det är därför vi jobbat tillsam- mans så länge – för att vi ser tydliga resultat, avslutar Andres.

Fakta

Drivec finns idag på cirka 8000 installerade fordon runt om i Norden. Med våra tjänster och oberoende av energikälla förbättrar vi ekonomi, miljö och säkerhet för vår kund och deras verksamhet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste