Anders Wijkman: ”Driver fortfarande samma frågor”

Klimat Miljö & Utveckling fyller 30 år. I det allra första numret intervjuades Anders Wijkman. Det här tyckte han 1989 – och det här säger han idag.

Anders Wijkman: ”Driver fortfarande samma frågor”
Miljö&Utveckling nr 1 1989 omslag
Miljö & Utveckling nr 1 1989. Miljö&Utveckling nr 1 1989 omslag

År 1989 kom det allra första numret av Miljö & Utveckling. Inriktningen var miljöarbete i svensk industri och energi- och miljöpolitik. Här finns rubriker som ”Industrin tar ledningen i miljöfrågan?”, ”Återvinning av freon i värmepumpsystem” och ”Det behövs ett helhetsgrepp på avfallshanteringen”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I numret intervjuas bland andra Anders Wijkman, som uttalar sig i rollen som nytillträdd generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Artikeln inleds med ett resonemang om resursanvändning.

– Vi måste börja se till tillväxtens innehåll och inte minst väga in dess miljöeffekter. Med ny teknik kan säkert mycket mer göras, men vi måste granska och diskutera hela vår livsstil, säger han.

Förespråkade höjda energipriser

När han blir ombedd att lista några viktiga frågor inför 90-talet nämner han trafiken, energipolitiken, kemisamhället, jordbruket och avfallshanteringen. Han förespråkar höjda energipriset och får genast frågan om hur det skulle påverka industrin.

– Allmänt anser jag att industrin, som ju brukar poängtera nödvändigheten av beredskap mot omvärldsförändringar, inte skall kunna räkna med oförändrade produktionsförutsättningar, kopplat till miljö och energi, decennium efter decennium.

Han talar också om koldioxidutsläppen, som bidrar till vad som kallas ”drivhuseffekt och klimatförändringshot”. Anders Wijkman är också inne på avfallsfrågan.

– Vi kommer i en framtid att skratta åt dagens situation då vi kastar värdefulla råvaror och produktionsresurser på sophögen, säger han.

Driver fortfarande samma frågor

När Anders Wijkman läser intervjun idag konstaterar han att den i allt väsentligt är lika relevant nu som då, och att han fortfarande driver samma frågor.

– Jag tänker på att det har gått fruktansvärt långsamt att få folk att förstå spänningen och se kollisionspunkterna mellan ekonomisk tillväxt och natursystemen. Det beror delvis på att vi har skapat ett system som kräver expansion. Delvis på att människor inte förstår exponentiell tillväxt och vad det innebär att något växer med till exempel tre procent per år, säger han.

Större klimatfokus idag

Om intervjun genomförts 2019 skulle fokus ligga ännu mer på klimatet och förlusten av biologisk mångfald, säger han. Positivt är att det idag finns mycket mer kunskap och större medvetenhet. Att tekniken utvecklats är också en fördel. Utvecklingen inom AI (artificiell intelligens) är spännande – stora möjligheter, men också risker. Något som däremot släpar efter är politiken, menar Anders Wijkman.

– Beklagligt nog hänger det partipolitiska systemet inte med. Det lever kvar i industrisamhällets logik, säger han.

 

Då och nu – utvecklingen i siffror

Andel förnybar energianvändning i Sverige

1990: 33%

2016: 54%

Total slutlig energianvändning per sektor 1989 i TWh, siffror från 2016 inom parentes

Industri 141 (142)

Inrikes transporter 86 (87)

Bostäder, service, mm 148 (146)

Totalt 376 (375)

Källa: Energimyndigheten

Sveriges utsläpp av växthusgaser, exklusive markanvändning

1989 77,55 miljoner ton koldioxidekvivalenter

2016 55,65 miljoner ton koldioxidekvivalenter

Källa: Primap

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.