Volvo energieffektiviserar med ständiga förbättringar

Energi På fem år har Volvo Construction Equipment sparat totalt cirka 50 GWh och kapat energinotan med i storleksordningen 100 miljoner kronor. Systematiskt kvalitetsarbete och ett integrerat arbetssätt är två förklaringar till framgången.

Volvo energieffektiviserar med ständiga förbättringar
Adam Björk berättar om Volvo Construction Equipments energieffektiviseringar.

Volvo Construction Equipment, som ingår i Volvo AB, är en av världens ledande tillverkare av entreprenadmaskiner med totalt cirka 14 700 anställda och 14 fabriker runt om i världen – Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Brasilien, Kina, Sydkorea och Indien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Fabrikerna har givetvis väldigt olika förutsättningar att arbeta med hållbarhet. I till exempel Sverige är det nästan svårt att använda någonting annat än förnybar energi, medan det omvända gäller i länder som Kina och Sydkorea, förklarar Adam Björk, som bland annat ansvarar för hållbarhet på Volvo CE.

Delar erfarenheter

Fakta

Tre steg mot ökad energieffektivitet

På produktionssidan inleddes redan 2013 ett program för energieffektivisering med tre tydliga steg: 1. Energisparande Det handlar om att minska energislöseriet, framförallt genom att reducera den så kallade tomgångsanvändningen ute i fabrikerna. Klara och tydliga rutiner har upprättats för när belysning, maskiner och annan utrustning ska stängas av för att spara energi. Hittills har mängden energi som går åt för tomgångskörning minskat med 48 procent. 2. Energieffektivisering När slöseriet eliminerats blev nästa steg att genomföra investeringar i olika typer av energieffektiv utrustning. – Det logiska är att börja med att angripa slöseriet för att inte göra onödiga investeringar. Tanken är att det ska vara investeringar som både ger hållbarhetsnytta och bra pay-back, säger Adam Björk. 3. Förnybar energi Så långt det är möjligt försöker Volvo CE köpa grön el till sina anläggningar. – Det här är ett område som vi börjat jobba med allt mer, men som även är inriktat på en översyn av våra energikällor internt. Om det är möjligt försöker vi till exempel ersätta våra dieseltruckar med eltruckar eller helt eliminera vissa transporter, säger Adam Björk.

Ändå ligger det en styrka i den världsomspännande organisationen, menar han.

– Hållbarhet handlar mycket om att bygga en kultur och skapa medvetenhet. Nu kan vi dela med oss av våra erfarenheter och lyfta fram goda förebilder för att inspirera varandra, säger han.

Fem huvudområden för hållbarhetsarbetet

Volvo Construction Equipment har valt ut fem huvudområden i hållbarhetsarbetet: Reducera emissioner, begränsa resursanvändning, förbättra arbetsmiljö, hälsa och välmående, jobba med affärsetiska frågeställningar och slutligen att driva social utveckling.

– Ambitionen är att integrera det här så mycket som möjligt i hela värdekedjan – från våra underleverantörer och hela vägen ut till kund och samhället i stort. Det är en grundläggande filosofi, förklarar Adam Björk.

Vill minska klimatpåverkan

Ett exempel är att Volvogruppen är en av få fordonstillverkare i världen som ingår i Världsnaturfondens Climate Savers, ett klimatprogram som engagerar företag i att minska sin klimatpåverkan. Ett av målen är en energibesparing på sammanlagt 40 Gwh. Det uppnåddes redan 2019, men Volvo CE har för den skull inte slagit av på takten.

– För att inte behöva sitta med armarna i kors har vi nu utmanat våra enheter runt om i världen med kompletterande mål, så kallade ”stretch targets”, berättar Adam Björk.

Batteri av åtgärder

Arbetet med hållbar utveckling är mångfacetterat och omfattar i dag ett helt batteri av åtgärder i olika delar av organisationen. Alla dimensioner av hållbarhetsbegreppet går som en röd tråd genom programmet för energieffektivisering, menar han.

– De tydligaste kopplingarna finns visserligen till den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Men även de sociala aspekterna finns med där vi till exempel sätter fokus på hälsa och säkerhet, säger Adam Björk.

Sparade 100 miljoner kronor

Arbetet med energibesparingar har också gett ekonomiskt resultat. Energianvändningen har reducerats med motsvarande 27 procent per producerad enhet. Och på fem år har energinotan kapats med i storleksordningen 100 miljoner kronor.

Adam Björk lyfter bland annat fram det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som en förklaring till framgångarna.

– Går man några år tillbaka i tiden var det en stab som arbetade med kvalitet och en annan med miljö. Nu är många av stuprören borta och vi jobbar mer integrerat med de här frågorna. De nya uppdaterade standarderna för ledningssystem har också underlättat ett integrerat arbetssätt med kvalitet och hållbarhet, säger han.

Kvalitetssystemet hjälper till i energiarbetet

Ett verktyg som också ger stöd i arbetet med ständiga förbättringar är Volvo Production System (VPS) som har stora likheter med kvalitetsverktyget Lean. Redan tidigt insåg man möjligheterna att integrera hållbarhetsfrågorna i VPS-arbetet.

– Lean-metodiken är ett viktigt verktyg för att minska energislöseriet och öka resurseffektiviteten, fastslår Adam Björk.

Struktur och gembarundor

Inte minst i genomförandet av programmet för energieffektivisering ute på produktionsanläggningarna kom VPS till nytta för att både skapa medvetenhet i organisation och få rätt struktur på arbetet, menar Adam Björk.

– Ta bara en sådan sak som våra gembarundor (rundor på plats i produktionen) som var otroligt viktiga för att lokalisera energiförluster och identifiera förbättringsområden, säger han.

Minska slöseri

Enligt Adam Björk finns många beröringspunkter mellan Lean och hållbar utveckling.

– Allt handlar ju till syvende og sidst om att minska slöseri och öka resurseffektivitet. Att göra rätt från början och bygga in kvalitet i processerna bidrar till hållbar utveckling.

Mer än bara energibesparing

För Volvo Construction Equipments del har arbetet med hållbar utveckling gett upphov till både ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Men allt har inte kommit upp på bordet, menar Adam Björk.

– Det finns också många dolda vinster, så kallade ”non energy benefits”. Så summan av vårt energiarbete är egentligen större än vad som syns på papperet, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.