Svenskarna konsumerade mindre textil förra året

Konsumtion Konsumtionen av textil har ökat stadigt sedan mätningarna inleddes för nära 20 år sedan. Men förra året vände kurvan nedåt.

Svenskarna konsumerade mindre textil förra året
Modekonsumtionen har minskat. Foto: StockAdobe

Naturvårdsverket mäter varje år hur mycket textil som importeras till Sverige, en siffra som historiskt sett stigit. Men förra året minskade istället inflödet av nya textilier med 12,5 procent eller 1,7 kilo per person och år.

– Minskningen av kläder är cirka 1,37 kg per person från 2019 till 2020. Hemtextil står för resterande 0,36 kg, säger Agnes Willén, utredare på Naturvårdsverket.

Mer än bara konsumenttextil

Undersökningen baseras på uppgifter om de textilier som importeras till Sverige minus det som exporterats.

– Det rör sig alltså inte bara om det som privatkonsumenter köper i affärer, utan också till exempel kläder och textilier som används yreksmässigt som till exempel uniformer på hotell, säger Agnes Willén.

Coronapandemin en förklaring

Naturvårdsverket konstaterar i sitt pressmeddelande att coronapandemin är en förklaring till den minskade efterfrågan på textil. Färre fester och mer hemarbete ledde till ett minskat behov av nya kläder. Men myndigheten skriver att även ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor kan spela in. Hur tungt de olika skälen väger vet man dock inte.

– Det går inte att göra en sådan bedömning, eftersom det inte är något som undersökts, säger Agnes Willén.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.