Stor skillnad i klimatpåverkan från bönor, ärtor och linser

Livsmedel Hur väljer man rätt bönor, ärtor och linser med tanke på klimat och biologisk mångfald? Det har forskare vid SLU studerat. Resultat: Välj svenskodlat, och helst torkade produkter. Svenska bönor och likande som säljs färdigkokta i tetrapak har nämligen nästan lika höga klimatutsläpp som om de kom från Kina, enligt rapporten.

Stor skillnad i klimatpåverkan från bönor, ärtor och linser
Forskare har undersökt konsten att välja rätt bönor, ärtor och linser. Foto: StockAdobe

Bönor, ärtor och linser är mat med låga klimatutsläpp. Men det är stor skillnad mellan olika produkter, visar en studie från SLU. Det gäller både klimatpåverkan och påverkan på biologisk mångfald.

Transporterna oväntat viktiga

Fakta

Tre tips

– Kolla certifieringen, framför allt märkningar för ekologiska produkter som Krav och EU-ekologiskt. Det är extra viktigt för produkter som inte är odlade i Sverige – Välj gärna svenskodlat, eller från något nordiskt grannland – Välj torkade baljväxter.

Den största skillnaden i klimatpåverkan kommer från transporterna. Att bönor och ärtor från Kina har färdats långt är förstås ingen överraskning. Men forskarna är ändå förvånade över resultaten:

– Det som överraskade mig var att påverkan från transport var så pass stor. Det anses ofta att transporter generellt har liten betydelse för livsmedels klimatpåverkan. För baljväxter som transporteras långt kan klimatpåverkan bli betydande, säger Pernilla Tidåker, SLU.

Välj torkade bönor, ärtor och linser för lägre klimatutsläpp

Hon menar att Sverige, som är ett importberoende land, behöver se över just transporterna av livsmedel. Skillnaden mellan till exempel en svenskodlad, torkad böna och motsvarande produkt från Kina består nästan enbart av utsläpp från transporter.

Den allra största insatsen gör den som väljer torkade baljväxter istället för konserverade. Torkade, svenska bönor har ett klimatutsläpp på ungefär 0,2 kg koldioxidekvivalent per kilo när de är kokta. Samma bönor, fast färdigkokta och konserverade, ligger istället på 0,7 kg koldioxidekvivalent. Transporten, och till viss del förpackningen, står för mellanskillnaden.

Svenskodlat åker Italien tur och retur med lastbil

Förklaringen är bland annat att det inte finns någon anläggning för att konservera och förpacka bönor i tetrapak i Sverige. Istället körs de fram och tillbaka till Italien med lastbil, vilket gör att de ger upphov till nästan lika höga klimatutsläpp som förkokta bönor från Kina och USA. Forskarna har inte tittat på andra förpackningar, som konservburkar.

Pernilla Tidåker, SLU.

– Konservburkar håller på att fas ut, vilket var anledningen att vi inte tog med dem. Generellt har de ett större bidrag från tillverkning och avfallshantering av själva förpackningen och ett större bidrag för transporten per kilometer. Men detta kan delvis kompenseras om konserveringen sker närmare den svenska marknaden, säger Pernilla Tidåker och berättar att forskarna har tänkt gå vidare och titta närmare på andra konserveringsmetoder.

Svenska gråärter och linser ger minst klimatutsläpp

De stora klimatvinnarna i studien är torkade, svenskodlade gråärter och linser. De har båda ett klimatavtryck på omkring 0,1 kg koldioxidekvivalent per kilo kokt produkt. Även svenskodlade bönor har lågt klimatavtryck.

Forskarna tittade även på hur odlingen påverkar den biologiska mångfalden. Pernilla Tidåker blev förvånad när hon insåg hur mycket bekämpningsmedel som används vid odlingen av baljväxter.

– Det var slående hur pass mycket bekämpningsmedel som används i odlingen av en del av de konventionella baljväxterna. Kanadensiska linser är till exempel det livsmedel där EFTA (Europeiska motsvarigheten till Livsmedelsverket) oftast påvisar rester av glyfosat, och även konventionellt odlade kikärter är förknippade med hög eller till och med mycket hög bekämpningsmedelsanvändning, säger hon.

Ursprunget viktigt när det gäller biologisk mångfald

Platsen maten kommer ifrån har stor betydelse för den biologiska mångfalden, enligt den metod som forskarna använt. Sämst ur denna synpunkt är ekologiska linser från Turkiet och bönor från Sichuanregionen i Kina. Ekologiska bönor från Sichuan är ett betydligt sämre val än konventionella från Sverige, enligt studien.

– Mycket av produktionen av importerade baljväxter sker i områden där jordbruket har trängt ut naturliga och mycket artrika ekosystem, framförallt skogar men även perenna gräsmarker. I dessa regioner finns nu bara fragment kvar av dessa skyddsvärda och hotade ekosystem. Med den metod som vi använde så ger detta stort utslag, förklarar Pernilla Tidåker.

Här finns den vetenskapliga artikeln.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.