Klimatsamarbete ska lyfta textilbranschen

Klimat Över 40 företag i den svenska textil- och modebranschen redovisar nu sina klimatutsläpp gemensamt för första gången. Deltagande företag har åtagit sig att gemensamt minska sina klimatutsläpp med 50 procent till 2030.

Klimatsamarbete ska lyfta textilbranschen
Textil- och modebranschen tar gemensamma tag för klimatet. Foto: StockAdobe

Det är Stica (The Swedish Textile Initiative for Climate Action) som nu samlar medlemsföretagens klimatrapportering i en gemensam rapport. Där kan man bland annat se vilka klimatmål företagen har och hur mycket de minskat, eller ökat, sina utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Såväl basår som målår varierar, men alla företag beräknar utsläppen enligt GHG-protokollet. Sticas krav på medlemmarna är att de ska rapportera scope 1 och 2 2020, och scope 1, 2 och 3 senast november 2021. Företagen ska också sätta mål för alla tre scope senast 2021.

Små och stora bolag deltar

Fakta

Så går det med utsläppen

Företagen har redovisat sina utsläpp för år 2019.I snitt har bolagen minskat sina utsläpp med i snitt 14 procent jämfört med respektive basår.El och värme är de största utsläppskällorna i scope 1 och 2.

Bland medlemmarna finns allt från jättar som H&M till mindre bolag som Elodie Details med en omsättning på 82 miljoner kronor (2019).

Alla har de rapporterat in sina klimatambitioner, som även de varierar. Lindex har till exempel som mål att minska med 100 procent i scope 1 och 2 till år 2023. Kappahl har målet minus 80 procent till 2030, i jämförelse med 2017 års utsläpp.

Bara scope 1 och 2

Till att börja med omfattar rapporten bara Scope 1 och 2. Kappahls hållbarhetschef Sandra Roos förklarar varför:

Sandra Roos, Kappahl. Sandra Roos, Kappahl.

– Vi vet att det är en liten del på det stora hela för många företag, men det handlar om att städa framför sin egen dörr. Att man själv faktiskt köper förnybar energi och inte bara kräver av leverantörerna att de ska använda förnybar energi. Många är intresserade av det som ligger nära, kunder vill till exempel veta vad det är för typ av transportsätt de erbjuds vid e-handel, säger hon.

Leverantörskedjan kommer

En del av Sticas medlemsföretag har arbetat med GHG-protokollet, även i Scope 3, tidigare. Men för andra är det nytt.

– Jag tror att det har varit ganska bra att man har börjat med scope 1 och 2. Det är en överkomlig övning att sätta sig in i. Leverantörskedjan kommer med från nästa år, säger hon.

Hon betonar vikten av samverkan.

– Ofta sitter man ensam, särskilt på mindre företag. Det som är väldigt bra med Stica är att vi hjälper varandra att ta fram bra sätt att rapportera på. Alla kan rapportera likvärdigt och få jämförbara resultat. Jag tror inte att så här många företag hade lyckats klimatredovisa om de inte fått hjälp genom att vi gör det tillsammans, säger hon.

Mål i linje med SBT

Flera företag anlitar konsulter som utför klimatrapporteringen. Men andra räknar själva. Då bistår Stica genom att ett konsultföretag går in och gör stickprov för att kontrollera kvaliteten på rapporteringen.

Målet om att minska 50 procent i absoluta tal kommer från Science Based Targets 1,5-gradersmål.

– Vi hoppas att SBT har rätt. Man sätter ju sina mål i linje med vad de rekommenderar, säger Sandra Roos.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.