Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Så möter Scania klimatutmaningen

Reportage Efter ett omfattande strategiarbete står nu hållbarhet i centrum för lastbilstillverkaren Scania. Målstyrning är ett viktigt verktyg för företaget, som har ambitionen att driva klimatomställningen i en bransch i snabb förändring.

Så möter Scania klimatutmaningen
Andreas Follér, hållbarhetschef Scania. Foto: Mikael Sjöberg

Parkeringsplatsen är utan slut, bil på bil, nästan inga lediga platser. En bit bort syns ett lågt tegelhus med texten ”Chassiporten” på det platta taket. Att kliva in känns som en tidsresa till 70-talet. Bakom två glasluckor sitter tre man och kollar alla som ska in.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Söderut, bakom fabriksbyggnaderna, tornar en brant backe upp sig och där ovanför skymtar utvecklingsavdelningens kontorsbyggnad och ett blivande gjuteri. Åt väster syns fler fabriksbyggnader och ett högre hus med Scanias logotype, den skånska gripen, som snurrar sakta, som en fyr i fjärran. Av Södertälje syns ingenting.

Teknikskifte hotar jätten

Storleken, som hittills varit en styrka, riskerar nu att bli företagets svaghet.

– Vid teknikskiften av det här slaget är de som dominerar på väg in i det knappast kvar när branschen kommer ut på andra sidan. Vi måste vara ödmjuka inför det, säger hållbarhetschef Andreas Follér.

Han fortsätter:

– Om vi kan vara den som leder har vi en större chans att komma ut på andra sidan. Ta bara en sådan sak som att attrahera ny kompetens – vi vill ju ha hit de smartaste och bästa ungdomarna.

Hållbarhet i centrum i nya strategin

FAKTA

Scanias miljöhistoria

1911 Scania bildas när cykel- och lastbilstillverkaren Scania i Malmö går samman med Vabis i Södertälje, som tillverkar lastbilar och järnvägsvagnar.

1936 företagets första egna dieselmotorer lanseras.

1980-tal: etanolmotorn utvecklas. De första bussarna levereras 1989 till Stockholms stad. Etanolbussarna utvecklades som en följd av att kunder som SL hade hårdare krav på utsläpp av NOX och partiklar än vad lagstiftningen krävde.

1990-tal: Scania börjar titta på biogas och biodiesel och företaget certifierar sig enligt Iso 14 001. Företaget deltar i arbetet med de nya emissionsreglerna inom EU.

1997: Kyotoprotokollet sätter klimatfrågan på kartan.

2000: IT-kraschen och den efterföljande lågkonjunkturen leder till att efterfrågan på miljöfordon dör. Utvecklingsprojekten för elhybrider från 90-talet läggs på is.

2000-tal: I takt med att oljepriset stiger ökar intresset för alternativa drivmedel. Etanol och biodiesel blir lönsamt och Scania kan dra nytta av de tidigare investeringarna. Filosofin kring Scanias ”tre pelare” utvecklas: effektivare fordon, förnybara drivmedel och ökad effektivitet i transportsystemet.
2009: Finanskrasch. Oljepriset sjunker dramatiskt. Men nu är klimatfrågan etablerad och insikten om att det behövs alternativ till fossila drivmedel likaså.

2010-tal: Effektiviseringen av transportarbetet får ny fart. Scania lyckas halvera koldioxidutsläppen per ton som transporteras från Södertälje till sammansättningsfabriken i Nederländerna genom effektivisering i det egna transportbolaget. En hållbarhetschef tillkommer, men arbetet sker ännu inte sammanhållet.
2013: Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Utredningens arbetssätt med breda referensgrupper ledde till ökat engagemang på Scania och en känsla av att det är möjligt att bli fossilfri.

2014-15: 2014 blir Åsa Pettersson hållbarhetschef. Scanias hållbarhetsarbete lyfts ytterligare och centraliseras.
2016: Kör testprojekt med helektrisk drift på elväg.

2018-2019: Levererar ellastbilar till ett pilotprojekt med elvägar i Tyskland.
2019: Ett internt strategiarbete placerar hållbarhet som fokus i Scanias målsättning och syfte. 20 september avbryts all verksamhet i bolaget för att under en timme fokusera på klimatfrågan.

Det blåser snålt, regnar och himlen är mörkgrå när vi småspringer från portvakternas hytt till den stora monteringsverkstaden för chassiproduktion. På samma sätt som vädret forcerar vår promenad har utvecklingen fått Scania att öka tempot. Förra året gjordes ett stort strategiarbete, som utmynnade i att hållbarhet sattes i centrum. Och industriföretaget, känt för sitt envisa kvalitetsarbete enligt Lean, har de senaste åren kompletterat det arbetssättet med ett antal olika övergripande mål.

– Det räcker inte att göra samma sak som tidigare fast lite bättre. Det är inte tillräckligt när världen förändras så snabbt, säger Andreas Follér.

Blivande lastbilar monteras

Vi kliver in i besöksentrén. Där inne står en grupp som ska visas runt i anläggningen. Guiden instruerar – inga foton, håll er på de markerade gångarna. Väl inne syns inget spår av den andra gruppen.

Byggnaden är enorm och framför oss finns ett hav av arbetsstationer där de blivande lastbilarna färdas i sakta mak längs en slingrande väg. Vid varje station arbetar några personer, ett litet team som ingår i en större grupp. Emellanåt byter de arbetsstation. Det är ett välsmort maskineri. Alla fordon som byggs är beställda för ett visst ändamål, inget tillverkas på spekulation.

Arbetet stod stilla i en timme

Här, precis som på alla andra arbetsplatser inom Scania, stod arbetet still under en timme 20 september förra året. Idén om att stanna produktionen kom från vd Henrik Henriksson. Målet var att öka insikten i miljö- och klimatfrågan och ta fram konkreta förslag till förbättringar. Idén kom som sagt från vd, men det var hållbarhetschef Andreas Follér som fick i uppdrag att fylla timmen med innehåll.

– Det var en utmaning att hitta något som fungerar på 33 olika språk, i hela världen, säger han.

Ville fånga uppmärksamheten

Själv var han på Scaniaverkstaden i Kungens kurva, strax söder om Stockholm, när produktionsstoppet genomfördes. All personal fick bland annat delta i en frågesport.

Hela anläggningen – ja hela Scania – är under många år optimerat, förbättrat och förbättrat igen för att produktionen ska flyta på och leverera med en hög kvalitet. Att stoppa verksamheten framstår ur det perspektivet som drastiskt. Men ledningen ville fånga uppmärksamheten.

– Det hade ett väldigt bra signalvärde, säger Andreas Follér.

Fick tänka igenom produktionen

Volkan Gamlik.
Foto: Mikael Sjöberg

Volkan Gamlik, gruppchef, var med.

– Hela avdelningen samlades och gick igenom hur det vi gör påverkar klimatförändringarna. Det handlar inte bara om lastbilarna utan också om oss som fabrik. Det var en bra aha-upplevelse och ett bra engagemang, säger han.

Under 2019 genomförde Scania ett omfattande strategiarbete. Det ledde till att hållbarhet hamnade i centrum, och företagets syfte blev att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem.

– Jag föredrar den formuleringen, att driva istället för att leda, säger Andreas Follér, och fortsätter:

– Ledarskap är svårt att definiera. Det handlar om att vi ska ta ekosystemet i handen och försöka att hålla den igenom det här. Det kommer att blåsa, att vara tufft och turbulent. Jag skulle vilja att Scania är en lugn, trygg kunskapsbärande aktör som erbjuder en trovärdig väg framåt.

Vill påverka kunderna

Med ekosystemet menar Andreas Follér inte de djur och växter som möjligen finns i utkanten av Scanias väldiga asfaltöken, utan marknadens aktörer, kanske framför allt kunderna. Det räcker inte att tillverka fordon som går att köra på biodrivmedel.

– Jag hör det ibland, att vi redan är fossilfria eftersom man kan köra på biodiesel. Att ansvaret är kundernas och politikernas. Men det där är något som vi inte står för på Scania. Vi ser det som ett delat ansvar, säger han.

Ansvar genom inflytande

I Scanias portfölj finns inte bara lastbilar och bussar utan även teknik som hjälper kunderna att effektivisera sina transporter. Andreas Follér framhåller också att företaget har ett ansvar för att se till att kunderna kan använda tekniken.

– Vi behöver gå in i partnerskap med bränsletillverkare och med kundernas kunder för att skapa efterfrågan på den här typen av transporter. Vi har också ett ansvar genom vårt inflytande, vi vill påverka lagstiftare och beslutsfattare att göra mer, säger han.

Vad säger du om kritiken att fordonstillverkare skulle försena omställningen för att dra nytta av gjorda investeringar?

– Ingen arbetar emot skiftet till biodrivmedel eller elektrifiering. Det skulle vara fullständigt otänkbart att försvåra omställningen, säger han.

Det har gått fem år sedan Andreas Follér börjande på Scania. Då fanns det knappast några mål alls inom hållbarhetsområdet. Sedan dess har strategin ändrats, och nu sätts det tydliga mål. Förra året ansökte företaget om Science Based Targets, vetenskapligt fastställda mål för att följa Parisavtalet.

– Vi har inte fått vårt slutgiltiga godkännande. Men det borde komma vilken dag som helst, säger Andreas Follér.

Inventerade alla utsläpp

För att kunna ansöka måste företaget först inventera alla sina utsläppskällor enligt scope 1, 2 och 3.

– Egentligen krävs bara scope 1 och 2. Men scope 3 är ju 97 procent av våra utsläpp. Så där har vi valt att sätta ett intensitetsmål, säger han.

Intensitetsmålet handlar om att minska utsläppen per rullad kilometer, och resultatet beräknas på årsbasis. År 2025 ska jämföras med år 2015 och längs vägen finns delmål. Scania har valt det mest ambitiösa målet, att linjera med 1,5-gradersmålet, för scope 1 och 2. För scope 3 fanns inget sådant alternativ, utan man fick nöja sig med ”väl under 2 grader”.

– SBT är helt linjerade med våra interna mål. Det innebär till exempel att när vi sätter volymmål för försäljningen så gäller det inte bara ett visst antal lastbilar, utan vi specar vilken typ av teknik det ska vara. Det kommer att krävas andra saker också, vi måste till exempel se till att kunderna kör på biogas och naturgas, och att de väljer grön el, säger Andreas Follér.

Bra mål ska utmana

Alla mål är satta till år 2025 och bryts ned år för år.

Andreas Follér menar att ett bra mål är resultatet av en dragkamp mellan realister och idealister. Det är lämpligt att börja hos experterna och fråga dem vad som är möjligt. Sedan är det dags att töja på gränserna.

– Man måste se till att utmana. Avrunda rejält uppåt, eller nedåt beroende på vad det är för något. Ett mål som inte utmanar är värdelöst.

Kommer att kräva nytänkande

På samma sätt har företaget jobbat med SBT.

– Vi ser att om vi följer våra tekniska planer och volymuppskattningar så når vi nästan målet. Men det kommer att behövas mer, och det kommer att vara lite obekvämt och kräva lite nytänkande. Vi kommer att behöva gå in i partnerskap som vi inte är vana vid. Men gör vi det så kommer vi att åstadkomma saker, säger Andreas Follér.

Scania har inte alltid arbetat med målstyrning, utan med att utvecklas genom ständiga förbättringar. För att få veta mer om bakgrunden ringer jag upp Urban Wästljung, senior rådgivare på företaget. Han började på Scania på 1990-talet.

Högsta chef saknades

– En svårighet var att det inte fanns någon högsta chef för miljön, allt var decentraliserat i linjen. Vi märkte efter ett tag att det kunde bli spretigt. Det hände ändå en hel del vettigt, men initiativen blev personberoende och riskerade att försvinna när nästa budget kom och skulle skära i kostnaderna, säger han.

Han fortsätter:

– Nu har vi båda delarna, både förbättringsarbete och övergripande strategi, och vi arbetar med mål.

En motor monteras i Chassiverkstaden i Södertälje.
Foto: Mikael Sjöberg

Förbränningsmotorer lyfts på plats

Någonstans mot mitten av slingan som de blivande lastbilarna följer är det dags att montera motorn. Det handlar om kraftiga förbränningsmotorer som gjuts och byggs på området. Andreas Follér tittar intresserat på när motorerna med sina vita fläktblad sätts på plats.

– Du förstår att det blir skillnad att montera en liten elmotor istället. Vi tittar nu på hur en sådan lina skulle kunna utformas, säger han.

Ellastbilar kommer

Elektrifieringen kommer alltså – så småningom. Scania driver redan försök med ellastbilar tillsammans med utvalda kunder, och Urban Wästljung är övertygad om att intresset för ellastbilar kommer att växa under 2020-talet.

– I slutet av 2020-talet kommer intresset att vara mycket större för el än för diesel. Det blir ett trendbrott, för ellastbilar blir både billigare att köra och att äga. Elpriset är lägre än priset på diesel och det krävs mindre service och underhåll, säger han.

– Det kommer att innebära en förändring för branschen och vi på tillverkarsidan måste hitta nya affärsmodeller för att vara lönsamma och tjäna pengar.

Det som framför allt saknas för att elektrifieringen ska kunna ta fart är laddinfrastruktur och kapacitet i elnäten, menar han.

Omöjligt att skapa fossilfri fabrik

Ännu en förbränningsmotor lyfts på plats, och vi fortsätter genom anläggningen. Att få själva fabriken fossilfri är omöjligt, berättar Andreas Follér. Varje motor som monteras måste provköras med diesel för kvalitetskontrollens skull.

Däremot går det framåt med hyttfabriken i Oskarshamn. Om allt går enligt planerna ska den bli fossilfri under 2020.

Vi har nått sista stationen på vår vandring. Lastbilarna rullar fram, kontrolleras och kvalitetssäkras. Sedan sätts de försiktigt ner på sina egna däck, en lång slang kopplas på avgasröret och de kan rulla vidare inne i hallen för egen maskin.

Vill linjera med förväntningarna

Utanför anläggningen är vädret lika ogästvänligt som tidigare, men nu har det också börjat mörkna. Uppe på berget lyser det hos utvecklingsavdelningen, som designar en tillverkningslina för ellastbilar. En bit längre bort färdigställs samtidigt det nya gjuteriet för förbränningsmotorer, som ska tas i drift under året.

Det är uppenbarligen ingen enkel ekvation att vara fordonstillverkare år 2020. En sak är dock säker:

– Vi har mycket större chans att bli framgångsrika på sikt om vi linjerar våra mål med samhällets förväntningar på hållbarhet, säger Andreas Follér.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.