Så lyckas du med målstyrning

Hållbarhet i praktiken Målstyrning behöver ett högre syfte för att ge det resultat man vill ha – och även då är det stor risk att målen aldrig nås. Det menar Thomas Dimming, konsult, som bland annat jobbar med att hjälpa företag att sätta hållbarhetsmål.

Så lyckas du med målstyrning
Thomas Dimming arbetar med målstyrning.

Thomas Dimming är konsult och föreläser bland annat om motivation och målstyrning. Bland hans kunder finns företag som vill arbeta med hållbarhet. Men att bara sätta upp mål för att till exempel minska energianvändningen eller antalet flygresor är inget han rekommenderar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Att bara säga att nu sätter vi ett mål att till exempel dra ner en viss procentsats fungerar sällan bra. Det måste först förankras i en tydlig, gemensam målbild att vi har ett högre syfte, säger han.

Målstyrning kräver tydligt fokus

Ett exempel är ett företag där de anställda valt att arbeta med visionen att bidra till en mer hållbar framtid för sina barn. Där finns det högre syftet på plats, och kan sedan brytas ned till konkreta mål och handlingsplaner. Men det gäller att välja klokt redan när den stora visionen ska slås fast.

– En tydlig baksida med FN:s hållbarhetsmål är att de är 17 stycken. När allt är viktigt blir inget viktigt. Det behövs ett tydligt fokus, för att jobba med mål på för bred front ger sällan ett bra resultat, säger Thomas Dimming.

Viktigt att ta frågan på allvar

Företaget i exemplet har valt att arbeta med klimatfrågan. För att omsätta målet i praktisk handling har alla företagets produkter analyserats, och ansträngningarna fokuseras nu på de produkter som gör störst nytta för klimatet, även vad gäller försäljningen.

– De satsar med andra ord inte på de produkter som ger bäst täckningsgrad utan börjar med hållbarhet först. Det är ett sätt att visa de anställda att man tar frågan på allvar. Det handlar inte om att trycka upp en t-shirt, säger Thomas Dimming.

Målstyrning kräver inspiration

Han framhåller att målstyrning handlar om att ge individen hjälp att prioritera i en ofta överfylld vardag. I det här fallet får målet om en mer hållbar framtid effekten att säljarnas tid fördelas annorlunda än tidigare, och att andra parametrar följs upp.

Men det räcker inte att målen har ett högre syfte, att de bryts ned och slutligen följs upp. För att uppnå en förändring krävs inspiration.

– Rationella argument har inte störst effekt, utan det har emotionella argument. Det handlar om att skapa tydliga bilder – om vi gör så här så blir det fantastiskt om tre år, säger Thomas Dimming.

Positiva bilder ger förändring

Det är alltså positiva bilder och sådant som vi mår bra av, som har störst möjlighet att skapa en varaktig förändring. Motsägelsefullt nog, är det ändå de negativa, hotfulla nyheterna vi reagerar starkast på.

– Folk lyssnar mer när man till exempel visar bilder av ett brinnande Australien. Men du får ingen långsiktig effekt av det. Vill du skapa nya vanor måste du snarare lyfta fram det glädjefyllda och positiva, säger han.

Inspirera genom känslor

Storytelling, alltså att berätta en historia eller måla upp en framtidsvision, är ett effektivt verktyg, enligt Thomas Dimming.

– Det finns ingen duktig ledare som inte är inspirerande, inspirerande genom känslor och bilder, inte genom fakta, grafer och data.

Målstyrning fungerar ganska dåligt

Man skulle kunna tro att målstyrning är lösningen på allt. Men så är inte fallet.

– Målstyrning fungerar faktiskt inte så bra. Man brukar säga att 1 av 10 strategiska inspel i affärsplanerna faktiskt genomförs. Det motsvarar ungefär andelen nyårslöften som blir verklighet, så de allra flesta misslyckas. Men när det funkar, så kan det funka bra!

Fakta Målstyrning

Sex fallgropar du inte vill hamna i

Målstyrning misslyckas i nio fall av tio. Här kommer sex fallgropar att se upp med på vägen mot ett lyckat målstyrningsarbete.

1. För många mål

Med många mål är risken stor att inget händer. Banta ambitionsnivån. Sju mål är för många. Ett till två mål är lagom.

2. För otydliga mål

Målet måste vara tydligt och klart för att gå att nå.

3. Målet når inte fram till vardagen

Var finns dina mål? På ett blädderblock i en konferenslokal, eller i en bortglömd wordfil skapad vid ett kreativt möte för två år sedan? Se till att målen finns i vardagen.

4. Målet uppfattas inte som viktigt

Det räcker inte att sätta mål. Det måste också finnas en stark känsla av att målet är viktigt och bra, och att något blir bättre om det genomförs.

5. Uppföljningen brister och målet rinner ut i sanden

Uppföljning är viktigt av flera skäl, bland annat för att hålla koll på hur arbetet fortskrider. Utan uppföljning är det meningslöst att sätta mål.

6. Den dagliga virvelvinden blåser bort ditt mål

Det dagliga arbetet tar upp all tid och målet glöms bort. För att komma tillrätta med det måste varje individ veta precis hur de ska bidra varje vecka, men också vad de ska göra mindre av för att få tid till arbetet med målet. Sätt mål på individnivå.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.