Kraftig global ökning av regelverk för hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Antalet regelverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning ökar explosionsartat i världen. Men vissa hållbarhetsfrågor får mer fokus än andra, och vissa adresseras nästan aldrig.

Kraftig global ökning av regelverk för hållbarhetsredovisning
Illustration: Adobe Stock

Enligt den senaste rapporten ”Carrots & Sticks C&S 2023” har det sedan 2020 skett en fyrfaldig ökning globalt av antalet regelverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Rapporten har sammanställts av Global Reporting Initiative och Stellenbosch University Business School, med stöd från King’s College London och University of Edinburgh. Rapportförfattarna menar att ökningen visar på en tydlig trend mot ökad transparens och ansvarstagande i näringslivets hållbarhetsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I databasen som tagits fram för rapporten finns i dag 2 400 olika regelverk och riktlinjer från 132 länder. Och antalet regelverk blir hela tiden större och större. Av dessa 2 400 regelverk är 259 stycket från 85 länder på något sätt kopplade till GRI:s ramverk.

De frivilliga regelverken vinner enligt rapporten mark. Före 2015 var andelen frivilliga regelverk 45 procent medan 55 procent var obligatoriska. Sedan dess har andelen frivilliga regelverk ökat till 64 procent. Det här visar enligt rapporten att det finns en global rörelse mot mer självpåtaget ansvar hos företag.

– Regelverk för hållbarhetsredovisning är de mest övertygande verktygen för att driva på förändringar i företagsbeteenden. Därför uppmanar vi beslutsfattare att lägga fram effektiva regelverk som verkligen gör att den privata sektorns redovisningar anpassas till hållbar utveckling, säger GRI:s regelverksexpert Peter Paul van de Wijs.

I rapporten konstaterar man också att vissa hållbarhetsfrågor över tid fått mer fokus än andra när regelverk för hållbarhetsredovisning sätts upp. Bland annat påpekar man att mål för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, FN:s hållbarhetsmål nummer 8, ansvarsfull konsumtion, mål nummer 12, god hälsa och välbefinnande, mål nummer 3 och partnerskap, mål numer 17, sällan adresseras i regelverken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.