Beskedet: Så vill regeringen införa EU:s nya utsläppshandelssystem

Klimat EU:s nya utsläppshandelssystem, ETS 2, innebär en ny spelplan för prissättningen på utsläpp. Snart kommer flera sektorer för första gången tvingas betala för sina utsläpp av växthusgaser. Nu har regeringen presenterat sin plan på hur de vill att det nya handelssystemet ska genomföras i Sverige.

Beskedet: Så vill regeringen införa EU:s nya utsläppshandelssystem
Regeringen vill bland annat att arbetsmaskiner inom jordbruket ska ingår i EU:s nya utsläppshandelssystem, ETS 2. Foto: Adobe Stock.

ETS 2, som alltså är EU:s nya utsläppshandelssystem, omfattar bland annat vägtransporter, byggnader och mindre industrier. I stora drag omfattas alla sektorer som inte redan ingår i det redan befintliga handelssystemet med utsläppsrätter ETS 1.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Systemet fungerar genom att det sätts ett utsläppstak för alla som deltar. Därefter skapas utsläppsrätter som medger rätten att släppa ut en viss mängd växthusgaser. Enkelt förklarat är det en slags prissättning på utsläpp. Att släppa ut ska kosta är tanken.

Systemet har funnits sedan 2005, men i samband med EU:s klimatpaket Fit for 55 har systemet uppdaterats. Bland annat genom att inkludera fler sektorer, vilket alltså är vad som nu heter ETS 2 och som alla medlemsländer nu ska införa i sin nationella lagstiftning.

Fakta

Så vet du om din verksamhet omfattas av ETS 2

Naturvårdsverket har tagit fram en checklista på om din verksamhet omfattas av ETS 2. Här är checklistan:

  • Betalar/deklarerar ni punktskatt för bränslen till Skatteverket? 
  • Betalar/deklarerar ni punktskatt för andra bränslen än torv, fast biomassa, träkol och avfall?
  • Används bränslet inom någon av de specificerade sektorerna i bilaga III i utsläppshandelsdirektivet? Eller i någon av sektorerna som Regeringen avser att inkludera? 
  • Om svaren är ja, är ni sannolikt verksamhetsutövare i ETS 2. Men det finns även särskilda bestämmelser för biobränsle. Läs mer här.
  • Källa: Naturvårdsverket

Så vill regeringen genomföra ETS 2

I ett pressmeddelande som regeringen skickade ut under fredagen ger de beskedet om hur de vill genomföra ETS 2.

Bland annat skriver de att direktivet ska inkludera fler sektorer i systemet än vad som ingår i EU-direktivet. Det handlar om arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket samt spårbunden trafik, skriver de och understryker att detta också aviserades i klimathandlingsplanen.

Ett annat löfte, som också aviserades i klimathandlingsplanen, är att regeringen lovar att återkomma med förslag om hur konsumenter och verksamheter kompenseras för effekter på drivmedelspriser i ETS 2. ”Dessa kommer att ingå i direktivet för styrmedelsutredningen som tillsätts under våren” skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Det är målet med utsläppshandeln

Genomförandet av ETS 2 kommer i form av en proposition som ska presenteras för riksdagen i maj. Redan nästa år kommer de verksamheter som ingår omfattas av systemet att behöva övervaka och rapportera sina utsläpp.

Målet för ETS 2 är att minska utsläppen med 42 procent till 2030, jämfört med 2005. Detta ska, enligt regeringen, ske så ”brett och så fort som möjligt”.

– EU:s utsläppshandelssystem är världens bästa styrmedel för att minska utsläppen. Nu ligger Sverige i framkant och inför fler sektorer i systemet. Det behövs så att Sveriges utsläpp kan fasas ut hela vägen ner till nettonoll på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i pressmeddelandet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.