Amnesty sågar Sverige: ”Helt oacceptabelt”

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Amnesty International målar en dystopisk bild av den globala situationen för mänskliga rättigheter i sin senaste årsrapport.
Även Sverige kritiseras för att utmana demonstrationsfriheten, förbise samernas rättigheter och för att tolerera strukturell rasism.

Amnesty sågar Sverige: ”Helt oacceptabelt”
Enligt rapporten hotas samernas kulturella överlevnad. Foto: Pressbild.

De pågående konflikterna runt om i världen har haft förödande konsekvenser för vanliga människor. Dessutom sprids desinformation snabbare än någonsin tack vare den ökade användningen av AI. Amnesty International har i sin rapport ”The state of the world’s human rights” granskat läget för mänskliga rättigheter i 155 länder, inklusive Sverige.

– Utvecklingen för mänskliga rättigheter i Sverige går åt fel håll. I stället för ett rättighetsperspektiv på våra samhällsutmaningar riskerar många av de politiska förslagen att leda till strukturell rasism, kollektiv bestraffning och misstänkliggörande av vissa grupper i samhället. Det är helt oacceptabelt, säger Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare, i en kommentar.

Amnesty menar att demonstrationsfriheten i Sverige har utmanats. Klimataktivister som har genomfört fredliga handlingar, såsom civil olydnad, har fortsatt att mötas med allvarliga brottsanklagelser, inklusive sabotage. Efter de upprepade koranbränningarna 2023 meddelade regeringen att man skulle granska den svenska ordningslagen. Amnesty påpekar dock att alla åtgärder som begränsar yttrandefriheten och fredliga möten måste vara förenliga med folkrätten

Samernas rättigheter måste skyddas bättre

En annan aspekt som lyfts fram angående Sverige, vilket även FN gjorde tidigare i år, är det ökande trycket på de samiska traditionella markerna från gruvdrift, skogsavverkning och vindkraftsprojekt.

”Om det samiska folkets grundläggande rättigheter till inflytande över sina traditionella marker inte garanteras misslyckas Sverige med att leva upp till sina internationella åtaganden om urfolks rättigheter”, går det att läsa

– FN har talat klarspråk och uppmanat Sverige att vidta omfattande åtgärder för att skydda samers rättigheter vid storskaliga markprojekt. Amnesty vill se ett slut på gamla koloniala mönster och menar att Sverige behöver ny lagstiftning som tydligt stärker skyddet för urfolksrätten. Det samiska folket och deras kunskap måste behandlas som en del av lösningen när vi ställer om vårt samhälle, avslutar Anna Johansson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.