Ledare: Så inkorporerar du hållbarhet i företagets strategi och kultur

Sponsrat av Stratsys Hur hållbarhetsarbetet utformas i en organisation gör stor skillnad för resultatet. I många företag saknas kompetens inom styrelsen för att verkligen kunna inkorporera hållbarhet i företagets strategi och affärsmodell. Behovet av kunskap inom olika hållbarhetsfrågor gäller även för ledningen. Här ger Stratsys hållbarhetsexpert Cecilia Almér exempel på hur du gör för att få med hela företaget på tåget.

Ledare: Så inkorporerar du hållbarhet i företagets strategi och kultur
Cecilia Almér Foto: iStock / Fanny Lonkari

God kommunikation och tvärfunktionellt arbete

– Olika kompetenser och roller kommer att behöva involveras i hållbarhetsarbetet och tvärfunktionellt arbete kommer därmed bli allt viktigare. Därmed gäller det att skapa goda förutsättningar för samarbete. Genom att ​​kommunicera, försöka förstå varandras perspektiv och sätta formerna för hur vi kan samarbeta för att stödja mål och handlingar, kommer vi också få igång lagandan, säger Cecilia Almér.

Hon menar också att om hela organisationen ska arbeta med hållbarhetsfrågor måste även ansvaret fördelas över hela organisationen. Ledningen måste kommunicera varför arbetet är viktigt och varför företaget investerar i det. För att kunna göra det på bästa sätt behövs en gemensam plattform eller systemstöd där medarbetarna kan arbeta tillsammans, visualisera framsteg och dela insikter.

Stärk styrelsens hållbarhetskompetens

Ur ett strategiskt perspektiv behöver styrelsen förstå sitt ansvar och vilka möjligheter som finns. Cecilia trycker på att det är viktigt att engagera styrelsen tidigt:

– I mindre organisationer saknas ofta tillräcklig kunskap om hållbarhetsfrågor inom styrelsen. Det är viktigt att få med styrelsen i ett tidigt skede och stärka deras hållbarhetskompetens genom utbildning. Först och främst måste styrelsen och högsta ledningen förstå ny lagstiftning och deras ansvar kopplat till den, vilket förstärks speciellt i CSRD. Men här gäller även att förstå de möjligheter som det innebär att ligga i framkant. Om de gör det är det mycket lättare att införliva hållbarhet i strategin.

Vi pratar mycket om att affärsmodellen ska inkludera hållbarhet i och  vara en del i allt vi gör – men det är mycket lättare sagt än gjort, menar Cecilia. Det tar tid, ansträngning och attitydförändring. Ledare behöver förändra medarbetarnas uppfattning att hållbarhet är  extraarbete och göra det till något meningsfullt. Att göra det till en motivationsfaktor för fler medarbetare än endast för hållbarhetsteamet. Här är det viktigt att förmedla helheten; varför, när och hur, men också att kontinuerligt kommunicera framstegen inom företaget.

Att gå från ambition till handling

Framåt behöver fokus flyttas från ambition och rapportering till handling – det som utlovas ska också göras. Att vidta åtgärder är oftast mycket mer tillfredsställande än att rapportera, men en utmaning nu när det kommer nya rapporteringsregler i och med CSRD. Vi måste fortsätta fokusera på helheten och syftet – att förbättra vår hållbarhetsprestanda.

För att lyckas med hållbarhetsarbetet krävs att:

  • Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela företaget, vilket driver nytt värde och tillväxt
  • Ansvaret fördelas över hela organisationen, inte bara inom hållbarhetsteamet
  • Det finns effektiva processer på plats och rätt systemstöd
  • Se över vem som ska vara rapporteringsansvarig  –  måste inte vara den hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsteamet behöver fokusera på att stötta åtgärder och insatser, så flytta gärna ansvaret för rapporteringen från dem. CFO/ekonomiteamet som är vana vid data och har processer för intern kontroll och kvalitetskontroll kan vara ett bra alternativ.

Vill du veta hur Stratsys kan hjälpa din organisation ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå? Läs mer om vårt verktyg för hållbarhetsstyrning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.