Lista: Här är världens största plastförorenare

Plast I dag avlsutas FN:s plastförhandlingar där målet är ett globalt bindande avtal om plastavfall. En omfattande internationell studie pekar ut ett fåtal stora livsmedels- och dryckesföretag som huvudkällor till plastföroreningar världen över. Endast 56 företag står bakom hälften av världens alla plastföroreningar. Här är listan över bolagen som förorenar mest.

Lista: Här är världens största plastförorenare
Foto: Adobe Stock

En nyligen publicerad forskningsrapport i vetenskapstidskriften Science Advances konstaterar ett starkt samband mellan företags årliga plastproduktion och deras andel av världens plastföroreningar. Man konstaterar också att de företag som producerar mest plast ofta är livsmedels- och dryckesföretag och att dessa företag står för en oproportionerligt stor andel av världens plastföroreningar. Enligt studien kommer nästan hälften av alla plastföroreningar i världen från 56 företag.

Lista:

Världens 5 största plastförorenare

Coca Cola: 11 procent
PepsiCo: 5 procent
Nestlé: 3 procent
Danone: 3 procent
Altria Group: 2 procent

De fem största globala förorenarna är enligt rapporten The Coca-Cola Company, som stod för 11 procent av all identifierad märkt plast, följt av PepsiCo med 5 procent, Nestlé och Danone med 3 procent vardera, samt Altria Group med procent. Dessa företag står tillsammans för 24 procent av all märkt plast i studien. Forskarna föreslår att en utfasning av engångsprodukter och kortlivade plastprodukter från dessa stora förorenare skulle kunna minska den globala plastföroreningen avsevärt.

Rapporten bygger på en global undersökning, där forskarna identifierade varumärken på plastprodukter i naturen från 84 länder mellan åren 2018 och 2022. Genom att analysera data från 1 576 miljörevisioner visade resultaten att hälften av de funna plastföremålen var oidentifierade, medan resterande hälft kunde kopplas till specifika varumärken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.