Husqvarna: ”4 åtgärder som halverade våra utsläpp”

Klimat På nio år har Husqvarna halverat sina utsläpp i hela värdekedjan – scope 1, 2 och 3. Nu berättar företaget om de fyra åtgärder som drivit på minskningen.

Husqvarna: ”4 åtgärder som halverade våra utsläpp”
Foto: Adobe Stock

I slutet av mars kunde Husqvarna, som tillverkar och säljer utrustning för skogsarbete, konstatera att företaget minskat utsläppen med 51 procent över hela värdekedjan, scope 1, 2 och 3, sedan jämförelseåret 2015. Utsläppsminskningen har skett samtidigt som företagets nettoomsättning under perioden ökade med 47 procent.

Nu berättar Husqvarna om de fyra viktigaste insatserna som gjort att utsläppsminskningarna kunnat bli verklighet.

Den första åtgärden handlar om att elektrifiera produkterna. Över 90 procent av Husqvarnas totala utsläpp kommer nämligen från kundernas användning av produkterna. Ambitionen är nu att elektrifiera två tredjedelar av företagets motordrivna produkter till år 2026.

Den andra åtgärden som lyfts är minskningen av utsläpp från den egna verksamheten. Här nämner Husqvarna saker som effektivare produktion, användning av förnybar el, uppvärmning av fastigheter genom förnybara energikällor och ökad användning av elfordon.

Effektivare transporter

Som en tredje åtgärd nämns samarbete med leverantörer. Här uppmanar Husqvarna bland annat sina leverantörer att arbeta med Science Based Target Initiative och att mäta och rapportera sina utsläpp till CDP.

Slutligen nämner Husqvarna effektivare transporter som en fjärde viktig åtgärd för att få ner utsläppen. Förbättrade logistiknätverk, smartare förpackningar och förbättrad planering av utbud och efterfrågan har enligt företaget bidragit stort till minskningarna. En annan viktig sak här uppges vara en påskyndad övergång till frakt via sjö och väg från flygfrakt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.