Huddinge ska ta cirkulär upphandling från mål till verklighet

Upphandling Förra året fick Huddinge kommun ett politiskt satt mål om cirkulär upphandling. Nu pågår arbetet med att omvandla målet till verklighet.

Huddinge ska ta cirkulär upphandling från mål till verklighet
Hur cirkulär kan en upphandling av arbetskläder bli? Foto: StockAdobe

Ofta höjs röster för att offentlig upphandling ska gå i bräschen och driva på för ökad cirkularitet. Hur det kan gå till undersöks nu i Huddinge kommun, söder om Stockholm. Där har politikerna beslutat att fem procent av upphandlingarna ska innehålla något moment av cirkularitet i år, och femtio procent år 2030.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Lena Mårdh, Huddinge kommun.

– Att skapa ett totalt cirkulärt kretslopp i en upphandling kan vara svårt, däremot kan vi få in moment av cirkulär ekonomi. Det kan vara att förlänga livslängden på en produkt genom att det finns reparationsmöjligheter, eller att efterfråga återvunnet eller biobaserat material. Det ska vägas mot vad som är rimligt i upphandlingen, säger Lena Mårdh, hållbarhetsstrateg för Huddinge kommun och Upphandling Södertörn.

Tänker brett kring cirkulär upphandling

Det är ännu inte klart hur vägen från fem till femtio procent ska se ut, eller om vissa upphandlingar ska prioriteras framför andra.

– Vi måste tänka ganska vitt och brett. Kanske får vi undersöka ett moment av cirkulär ekonomi i väldigt många upphandlingar för att se vad som är möjligt. Vi måste inhämta marknadens kunskaper. Målsättningen är numerär, säger Lena Mårdh, men poängterar att detta första år till stor del handlar om lärande.

Ska in i fyra till fem upphandlingar

Målet, utöver lärprocessen, är att få med cirkularitet i fyra till fem upphandlingar redan i år. Vilka upphandlingar eller vilka moment är ännu inte klart. Det som däremot är påbörjat är en upphandling av arbetskläder, där Huddinge gått med i forsknings- och innovationsprogrammet Re:source.

– Vi har identifierat olika potentiella moment av cirkulär ekonomi som skulle kunna vara applicerbara. Vi började högt och lågt och frågade oss om vi skulle hyra eller köpa kläderna. Vi har också frågat leverantörerna om möjligheten att köpa tjänsten att laga eller underhålla kläderna, till exempel byta blixtlås på en jacka, säger Lena Mårdh.

Positiv respons

Fakta

Huddinge kommun

Antal invånare: cirka 110 000Antal anställda: cirka 6 700Ligger söder om grannkommunen Stockholm.

Responsen har varit positiv, både internt och externt.

– Leverantörerna är jättepositiva till att man frågar. Vi försöker hitta deras kunskap om marknaden och hur deras bransch fungerar, och vad som är applicerbart för våra behov.

Förhoppningen är att upphandlingen av arbetskläder ska vara klar under nästa år.

Inget särskilt mål för inköp

Kommunen har alltså satt ett mål för antalet upphandlingar med cirkulära inslag. Däremot finns inget mål för själva inköpen.

– Nej, inte vad jag känner till. Det är ju verksamheterna själva som gör inköpen. Men vi möjliggör för cirkulära affärer och det är ju självklart att våra inköp ska ske via inköpssystemet. Så ju bättre vi blir på att applicera hållbara affärer, desto bättre blir inköpen i ett hållbarhetsperspektiv, säger Lena Mårdh.

Produkternas livslängd

Fakta

Re:source

Re:source är ett forsknings- och innovationsprogram om hållbar materialanvändning. Det finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Cirkularitet är ett brett fält.

– Det kan vara att du köper in en produkt som behöver kunna förändras under tiden för att öka livslängden. Men det handlar också om att begränsa och förbjuda farliga ämnen så att varan åtminstone kan materialåtervinnas när den inte går att använda längre.

Vilka är de största utmaningarna, ur ditt perspektiv?

– Det är att förstå och identifiera vilka typer av cirkulära inslag vi kan ha, vad som lämpar sig i den enskilda upphandlingen. Sedan att se vad potentiella leverantörer kan leverera utan att det blir konkurrensnedsättande eller kostnadsdrivande. För det här är en samhällsförändring och att få till förändringsarbetet, det är den stora utmaningen.

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.