Uppstickaren Fairphone gör mobiltelefonen mer hållbar

Hållbarhet i praktiken Fairphone är uppstickaren som vill tillverka smarta telefoner utifrån en etisk kompass. De har listat 14 material som gör mobilen mer hållbar. Men företaget satsar inte på att undvika "hotspots" utan har valt materialen för att de "ger den största potentialen att skapa en betydande påverkan, dra nytta av köpkraften och visa på de mest akuta behoven av intervention".

Uppstickaren Fairphone gör mobiltelefonen mer hållbar
Uppstickaren Fairphone gör mobiltelefonen mer hållbar. Foto: Fairphone

Nederländska Fairphone är första och hittills enda mobiltelefonföretag att erhålla rättvisemärkningen Fairtrade gold certified. De vill tillverka smarta telefoner som håller längre, är återvinningsbara i högre utsträckning och där tillverkning och resursutvinning sker så skonsamt som möjligt för både människor och miljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Varje mineral kommer med sin egen uppsättning av utmaningar, ibland miljömässiga, ibland socialt orienterade, förklarar Tirza Voss, hållbarhetschef, material och gruvdrift på Fairphone.

Elektronikbranschen bör ta ett ansvar

Fairphone vill påverka elektronikbranschen att ta ansvar för en mer hållbar produktion i hela leveranskedjan. Företaget har därför listat 14 material som är viktiga att fokusera på för att skapa positiva förändringar: bland annat fairtrade-certifierat guld, aluminium från Aluminium Stewardship Initiative (AS), rättvist utvunnen volfram från Rwanda och återvunnen tenn.

– Fairphone analyserade över 50 material som används i smarta telefoner, vilket resulterade i ett urval som kommer att vägleda våra ansträngningar för ansvarsfulla inköp. Även om många av de analyserade materialen hade allvarliga problem att ta hänsyn till ger dessa 14 material Fairphone den största potentialen att skapa en betydande påverkan, dra nytta av köpkraften och visa på de mest akuta behoven av intervention, förklarar Tirza Voss.

Hur håller ni koll på att metaller och material utvinns rättvist?

– Dessa 14 material försöker vi köpa in från hållbara källor. Det kan vara återvunnet material eller ansvarsfullt utvunnet. För varje material sätter vi upp leverantörskedjan på ett sådant sätt att den följer våra dokumenterade modeller och vi samlar in nödvändiga deklarationer och rapporter från våra leverantörer. Vi bedöms också av en tredje part för att verifiera våra påståenden.

– Det är viktigt att notera att förbättring av komplexa sociala och miljömässiga processer inte sker över en natt. Därför är det viktigt att upprätthålla samarbetspartnerskap och kontinuerlig övervakning för att uppnå de definierade effektmålen.

Är mobilerna utformade annorlunda för att undvika att inkludera material som inte är rättvist extraherat eller problematiska på andra sätt?

– Nej, Fairphones mål är inte att undvika hotspots där sociala och miljömässiga utmaningar finns i materialförsörjningskedjan, såsom konflikt- och högriskområden, utan i stället arbetar vi mot varaktiga förbättringar inom dessa områden. Vi köper där majoriteten av elektroniktillverkning och gruvdrift sker för att driva på förbättringar för sektorn överlag.

– Det finns ingen metall som är helt rättvis. Men inom branschen kan man säga att det finns bästa möjliga tillgängliga metoder. Till exempel kan guldgruvor uppfylla Fairtrade Gold-standarden eller andra storskaliga gruvor som kan uppfylla den högsta nivån av IMRA-certifieringen.

Gör ni inspektioner på plats?

– Vi inspekterar själva fabrikerna där Fairphones och våra kritiska komponenter monteras, uppger Tirza Voss.

– Som en liten aktör har vi inte alltid resurser att genomföra ytterligare revisioner på egen hand. Vi förlitar oss därför på branschövergripande program som Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) eller erkända tredjepartsrevisioner. När det gäller smältverk och raffinaderier använder vi detta försäkransprogram.

I företagets färdplan ”Fair Material Sourcing roadmap” framhålls att det inte räcker med ökad återvinning av metaller eftersom efterfrågan på grund av grön teknik väntas stiga exponentiellt i vissa fall. Tirza Voss beskriver hur den rådande råvarubristen också är en stor utmaning. Då finns det mindre utrymme att omdirigera försörjningskedjan till andra hållbara källor, uppger hon.

Fakta

Verktygslåda för att hantera risker

EU-kommissionens ”Due diligence toolbox” innehåller en lista på IT-lösningar som är tillgängliga för företag som vill hantera risker, men också minska kostnaderna och effektivisera due diligence, i leverantörsleden. Denna verktygslåda fokuserar främst på lösningar för företag som träffas av regleringar gällande konfliktmineraler. Många av IT-lösningarna är dock lika gångbara för andra branscher. Här hittar du EU-kommissionens Due diligence toolbox: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready/due-diligence-toolbox_en

Har Fairphone några incitament för att förmå leverantör att förbättra sig?

– Generellt krävs det ett stort engagemang och investeringar för att en organisation ska förändras från orättvisa, ohållbara affärsmetoder till rättvisa, hållbara. Att ta detta steg kräver förtroende för att det så småningom kommer att bli en avkastning på den investeringen.

– För att få i gång de investeringar som behövs för att stödja övergången till en rättvis elektronikindustri måste vi skapa efterfrågan på mer rättvisa material och leverantörer. Fairphone hjälper till att göra detta genom att göra en spårbar, dokumenterad koppling mellan källan och slutprodukten, och genom att anstränga sig för att prioritera vissa leverantörer och material framför andra i leverantörskedjan.

– För att till exempel uppmuntra hantverksmässiga och småskaliga guldgruvarbetare att kontinuerligt förbättra sina metoder arbetar vi med The Impact Facility. Vi använder ett så kallat ”Impact escalator”-ramverk där gruvarbetare får tillgång till mer utrustning och finansieringsmöjligheter när de förbättrar sina metoder.

Vad händer om en leverantör inte sköter sig och förlorar sin certifiering?

– Fairphone identifierar smältverk och raffinaderier som avviker från RMAP och undersöker deras vilja att följa efterlevnaden. Om det inte finns någon vilja är Fairphones policy att eliminera den leverantören från vår leveranskedja.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.