Järfälla testar nytt verktyg för minskade transportutsläpp

Verktyg Med hjälp av operatörsdata från Telia och ett analysverktyg från Cero ska Järfälla kommun försöka minska klimatutsläppen från persontransporter. Sara Olsson, miljöstrateg i Järfälla upplever att verktyget både sparar resurser och ger tid till mer uppföljning.

Järfälla testar nytt verktyg för minskade transportutsläpp
Operatörsdata från Telia används i det nya verktyget, Travel Emission Insight. Foto: Telia

Telias nya verktyg underlättar för kommuner att stadsplanera. Med hjälp av data från operatörens kunder kan kommuner som Järfälla i real tid se hur invånarna transporterar sig. Det gör det lättare att sätta in punktinsatser där det behövs för att minska transportutsläppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I Järfälla kommun har man under våren testat Telias nya verktyg Travel Emissions Insight. Verktyget baseras på anonymiserade data från Telias kunder och har tagits fram med hjälp av CERO.

Med hjälp av datan kan man exempelvis se rörelsemönster, hur många som befinner sig på olika platser och hur grupper av människor förflyttar sig.

Telias verktyg resurseffektivt för Järfälla kommun

För miljöstrategen Sara Olsson och hennes kollegor på Järfälla kommun, bidrar

Sara Olsson.
Foto: Järfälla kommun

verktyget till att de lättare kan planera för mer hållbara resor i kommunen.

– Vi har länge planerat att skicka ut en reseundersökning, men vi har inte kunnat prioritera det. Men i och med att vi sa ja till att vara med i det här projektet, fick vi direkt tillgång till resestatistik. Det blir minimalt med arbete från oss för den statistik vi faktiskt får, berättar Sara Olsson.

Järfällas stora utmaningar: Transporter och byggnation

Järfälla kommun har två stora utmaningar framför sig. Kommunen ska växa till 120 000 invånare till år 2035 och därmed ska också 14 000 bostäder byggas. Samtidigt behöver det planeras för mer hållbara transporter inom kommunen.

– Vi har ju inga industrier i Järfälla kommun, så transporter och byggnation är våra två stora utsläppare, säger Sara Olsson och fortsätter:

– En utmaning vi ser med transporter är att många i Järfälla kommun åker bil. Jag har själv en biogasbil och förstår att många behöver och använder den i vardagen. Men vi vill ju skapa många olika möjligheter för våra invånare att resa hållbart, för att de ska slippa äga en bil.

Verktyget underlättar för kommunens trafikplanerare

Likt många andra kommuner i Sverige har Järfälla undersökt kommuninvånarnas resvanor genom enkäter eller via mätningar men det behöver de inte längre göra.

– När Joanna Saber, som är trafikplanerare, planerar för cykelvägar använder hon insamlingsmaterial från 21 mätpunkter som är utspridda på kommunens huvudcykelstråk, men i verktyget från Telia kan vi snabbt se var folk cyklar mest i kommunen. Det är roligt att se statistiken, säger Sara Olsson.

Förutom att det är resurseffektivt kan kommunen jobba med uppföljningar och se hur vissa sträckor förändrats över tid.

– Det blir lättare för oss att följa upp våra mål som vi har på andelen resor som görs med bil, cykel, kollektivtrafik eller gång. Det vore fint att få en årlig uppföljning, och sedan arbeta med punktinsatser i de områden där det behövs. Vi vet ju på ett ungefär hur det ser ut i kommunen, men det är kul att veta mer specifikt hur det ser ut och det kan det här verktyget ge oss, säger Sara Olsson.

Datan kommer från en operatör, kan det vara en nackdel?

– Den data som verktyget baseras på gäller ju bara för de som har Telia som operatör, det är så de kan se hur de reser. Men de viktar upp siffrorna med hur många som reser i kommunen, så det anses ändå korrekt, säger Sara Olsson.

Järfälla kommun beslutade i december 2020 att jobba mot klimatneutralitet till år 2030. Kommunen skrev nyligen på ett klimatkontrakt via Viable Cities. Till våren kommer Järfälla utveckla arbetet med Telia och CERO. Bland annat kommer fler analyser med hjälp av verktyget göras, samtidigt som analyserna ska kompletteras med hjälp av en enkät som CERO skickar ut.

– I enkäten kommer vi fråga mer om vad invånarna tycker om resandet, eller om det exempelvis är svårt att ta sig till olika platser, det blir lite mer information och inte bara statistik på en karta.

Vad är det ni hoppas på att arbetet med verktyget ska leda till?

– Det vi vill göra i vår är att se vilka områden där de flesta reser med bil, och försöka hitta mobilitetstjänster som de skulle kunna använda sig av i stället för bilen. Det kan vara att man delar på tjänster, delar på en bil eller tar cykeln mer och inte behöver äga en bil. Vi hoppas det kan leda till att vi får ner bilägandet i kommunen men också resandet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.