Ny studie: Fler insekter än tidigare känt bidrar till pollinering

Biologisk mångfald Det saknas kunskap om många insekters blombesök och deras bidrag till pollinering, men enligt en ny studie är det fler än vad som hittills varit känt.

Ny studie: Fler insekter än tidigare känt bidrar till pollinering
En ny studie undersöker antalet blombesökande insekter. Foto: Krister Hall /SLU Artdatabanken

Det är Naturvårdsverket som beställt studien från SLU Artdatabanken. Det är den första någonsin som har gjort en omfattande bedömning av insekternas behov av nektar och pollen i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– I dag saknas kunskap om många insekters blombesök och deras bidrag till pollinering. Sambanden mellan insekter och blommor är komplexa, alla blombesökare bidrar inte till pollinering. Däremot kan åtgärder för att gynna vilda pollinatörer även gynna många insekter som är knutna till blommande växter, säger Karin Ahrné, kontaktperson vid SLU Artdatabanken i ett pressmeddelande.

Detta menar hon är viktigt eftersom insekter både i Sverige och runt om i världen minskar dramatiskt, både vad gäller artrikedom och individantal.

Fjärilar besöker blommor mest

Studien har bedömt omkring 13 400 av de nära 24 000 svenska arterna av steklar, fjärilar, tvåvingar och skalbaggar. Resultatet visar att en tredjedel av de bedömda arterna nyttjar nektar eller pollen som näringskälla. Bland dem har fjärilar den högsta andelen blombesökande arter, 63 procent, följt av steklar som har 50 procent och därefter skalbaggar som har den lägsta andelen, 10 procent.

Understryker vikten av åtgärder

Enligt Naturvårdsverket handlar åtgärder för att gynna vilka pollinatörer inte enbart om att öka blomrikedomen i landskapet, eftersom de kan vara begränsade av andra faktorer än tillgången på nektar eller pollen.

– Det är viktigt att bevara olika livsmiljöer för en mångfald av arter för att gynna biologisk mångfald och upprätthålla väl fungerande ekosystem – en slutsats som i allra högsta grad gäller för blombesökande insekter och därmed även för vilda pollinatörer, säger Maria Widemo, enhetschef på Artenheten, Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.