Studie: Så jobbar företag med biologisk mångfald

Biologisk mångfald IVL har i en studie undersökt hur svenska företag arbetar med biologisk mångfald. Enligt undersökningen skiljer det sig åt mellan företag med direkt respektive indirekt påverkan på biologisk mångfald. Större företag har kommit längre än mindre.

Studie: Så jobbar företag med biologisk mångfald
Att arbeta med biologisk mångfald är utmanande för företag, enligt en ny studie. Foto: StockAdobe

IVL Svenska Miljöinstitutet har intervjuat nio strategiskt utvalda företag om deras arbete med biologisk mångfald. Företagen var utvalda för att ge en bild av arbetet i olika branscher och bland olika stora företag, och forskarna letade aktivt efter företag som intresserar sig för frågan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Svaren visar bland annat att företagen kommit olika långt.

– Företag som har direkt påverkan på biologisk mångfald, till exempel genom markanvändning som skogs- och jordbruket, har ofta ett mer etablerat arbete kring de här frågorna. De har arbetat med det under längre tid och har det som en mer integrerad del av sin verksamhet, säger Henrik Johansson, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Företagen har svårt att mäta biologisk mångfald

Fakta

Dessa branscher deltog

I studien intervjuades representanter för nio företag. Så här fördelade de sig mellan olika branscher: Direkt påverkan: Två företag från energisektorn Två företag från jordbrukssektorn En skogsägarförening Indirekt påverkan: Ett fastighetsbolag Två tillverkande företag (möbelindustri respektive textilindustri) En kapitalförvaltare

Företag som inte har en direkt påverkan ligger inte lika långt fram. Där gäller arbetet än så länge att etablera en struktur för mätning och uppföljning, enligt studien.

Intervjuerna visar också en stor osäkerhet hos företagen kring hur de ska hantera frågan om biologisk mångfald. Det är svårt att mäta och beskriva företagens påverkan. Att sedan beskriva hur utvecklingen påverkar företaget är också knepigt. Det gör det svårt att kommunicera om frågan med de som fattar besluten i företagen.

Vill se etablerat ramverk

Flera företag efterlyste ett etablerat ramverk motsvarande det för klimatpåverkan, och Science Based Targets for Nature (SBTi Nature) fördes fram som en möjlig lösning, om metoden blir mer etablerad.

En avgörande skillnad var företagens storlek. Större företag har, trots osäkerheten, kommit längre i att mäta och följa upp påverkan, medan mindre företag behöver hjälp med kunskapsuppbyggnad och val av åtgärder.

– Ofta har de här företagen en utvecklad strategi för hur man ska arbeta med klimatpåverkan och annan miljöpåverkan, men eftersom frågan om biologisk mångfald är komplex och svår att mäta så vet företagen inte riktigt hur de ska börja. Några relevanta frågor blir att tydliggöra ansvaret för biologisk mångfald inom det egna företaget, säkerställa att det finns kunskap om vilken påverkan som finns i olika delar av värdekedjan och därefter se vilka åtgärder som ska prioriteras, säger Henrik Johansson.

Förslag från forskarna

En lösning på detta skulle kunna vara att branschföreningar, myndigheter och andra nätverk hjälper till att stötta mindre företag inom biologisk mångfald. Forskarna bakom studien föreslår också att företagen drar nytta av befintliga strukturer samtidigt som de är medvetna om skillnaderna mellan klimat och biologisk mångfald.

Forskarna konstaterar att det behövs metoder för mätning och uppföljning som är jämförbara mellan olika branscher. Det behövs också en rapporteringsstruktur. En annan möjlig väg framåt kan, enligt rapporten, vara att integrera olika dimensioner av biologisk mångfald i livscykelanalyser. Forskarna pekar också på att det saknas ekonomiska incitament för många företag att jobba med biologisk mångfald.

Här kan du ladda ner hela rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.