Udda naturvårdsprojekt ska få industriområde att myllra

Biologisk mångfald Naturvårdsprojekt i ett industriområde? Jo, det är möjligt. Nu ska en 20 000 kvadratmeter stor markbit i Säveåns industriområde i Göteborg förvandlas till ett paradis för pollinatörer.

Udda naturvårdsprojekt ska få industriområde att myllra
Industriområdet blir platsen för ett ovanligt naturvårdsprojekt.

I Säveåns industriområde i Göteborg finns inte bara industriföretag. Längs ån finns också en remsa naturmark, som med en smal korridor länkas samman med gräsytor längs en närbelägen väg. Totalt är det 20 000 kvadratmeter kommunal mark som ligger mer eller mindre orörd och bortglömd. Eller låg bortglömd, rättare sagt, för nu är det platsen för ett ovanligt naturvårdsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Områdets potential upptäcktes av Malin Goldkuhl och Sam Niknam vid en lunchpromenad. De arbetar på Stadskupan, som bland annat ägnar sig åt arbetsträningsverksamhet och håller föreläsningar om biodling.

Sam Niknam.

– Marken är idag en länga längs Säveåns industriområde. Området omgärdas av Renova och andra företag som ligger nära intill. Stigen slutar vid ett staket vilket innebär att det inte används av gemene man. Däremot har vi sett personer exempelvis ta lunchpromenader på stigen. På motsatt sida av Säveån finns bra möjligheter att promenera längre sträckor, berättar Sam Niknam.

Sökte pengar för naturvårdsprojekt

Fakta

6 åtgärder

Sex åtgärder ska få industrimarken att myllra:1. Anlägga en 20 kvadratmeter stor sandbädd2. Bekämpa kanadensiskt gullris3. Kommunicera med fastighetsägarna om att förändra skötseln av området, framför allt gräsytor längs en väg. Gräset ska klippas betydligt färre gånger per år.4. Bygga och sätta upp insekts- och fladdermushotell5. Utbilda i biologisk mångfald och skadeväxthantering6. Dokumentera och analysera projektet.

De två såg potentialen och såg till att en inventering av området genomfördes. Den visade att här finns honungsbin, humlor och enstaka vildbin.

Nu har Stadskupan fått statliga stödpengar för att främja den biologiska mångfalden i området.

– Projektet kommer att pågå i tre år. Därefter kommer vi ta över ansvaret för förvaltningen av de specifika åtgärderna. Vi hoppas att projektet ska utvecklas och spridas och att vi kan genomföra det på fler liknande områden, säger Sam Niknam.

Mångfald – av ogräs

Men, som författaren av inventeringen konstaterar, ”hela området utmärks dock även av en stor mångfald bland invasiva arter”. Här finns en lång rad av oönskade växter, framför allt jätteloka, jättebalsamin och kanadensiskt gullris. I närheten av området finns dessutom parkslide. Det är alltså gott om ogräs av olika slag som behöver rensas bort, och de första åtgärderna kommer att handla om bekämpning av invasiva arter.

Stadskupan kommer att följa upp arbetet:

– Vi har redan genomfört ett projekt i området. I den fasen gjordes en inventering så vi har bra underlag att jämföra med. Vår biolog från Melica Gröna Konsulter kommer följa projektet och dokumentera resultaten, säger Sam Niknam.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.