De ska driva WWF-satsning på företag och biologisk mångfald

Klimat Världsnaturfonden, WWF, har utsett Camilla Välimaa och Margareta Lindhe Renström att driva och vidareutveckla miljöorganisationens satsning på att hjälpa företag i deras arbete med biologisk mångfald.

De ska driva WWF-satsning på företag och biologisk mångfald
Camilla Välimaa och Margareta Lindhe Renström.

De har båda över 20 års erfarenhet av miljöarbete, i Sverige och internationellt, och anställs som seniora projektledare för biologisk mångfald och företag.

Margareta Renström Lindhe har bakgrund som ekolog och har bland annat varit med och drivit utvecklingen av hållbarhetsstandarder för skog, palmolja och soja.

– Intresset för biologisk mångfald och insikten om att det är en affärskritisk fråga ökar i näringslivet. Samtidigt ökar kundernas medvetenhet och förväntningar. Men idag har inte många företag börjat jobba med frågan på ett övergripande plan. Det är här vi kommer in – för att utmana, stödja och skynda på bolagens omställning, säger hon i ett pressmeddelande.

”Företag har en oerhörd förändringskraft”

Camilla Välimaa är utbildad agronom och har arbetat med hållbarhet inom näringslivet. Hon har bland annat haft roller som hållbarhetschef och hållbarhetskonsult.

– Utan fungerande ekosystem kommer vi varken att ha fungerande samhällen eller affärsverksamheter, och framtida generationer kommer att drabbas. Men företag har en oerhörd förändringskraft och kan få hållbara förändringar att ske snabbt. Därför är det så hoppfullt att jobba med näringslivet, säger hon i ett pressmeddelande.

Ska driva WWF-satsning framåt

Prioriterade sektorer för WWFs arbete i frågan är bland andra finans, livsmedel, skogsbruk, textil och energi – sektorer med både stort beroende av och stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Nu ska de båda alltså driva WWF:s satsning på att hjälpa och stödja företag i deras arbete med biologisk mångfald i hela värdekedjan. I ett pressmeddelande skriver WWF att finans, livsmedel, skogsbruk, textil och energi hör till prioriterade sektorer i frågan.

”När företag agerar, kan positiva förändringar ske snabbt”

Om satsningen skriver miljöorganisationen på sin hemsida:

”För att företag ska överleva på sikt måste näringslivet ta sig an frågan kring biologisk mångfald. Och när företag agerar, kan positiva förändringar ske snabbt. Just därför arbetar WWF för att företag och finansiella aktörer ska ta ett helhetsgrepp om och hantera sin påverkan på biologisk mångfald – med målet att bidra positivt till naturen och den biologiska mångfalden.”

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.