WWF: Sverige bryter mot vattendirektivet

Vatten Sveriges agerande när det gäller vattenkraften strider mot EU:s vattendirektiv. Det menar Världsnaturfonden WWF, som inte utesluter att agera juridiskt. Regeringen svarar att det är för tidigt att dra några slutsatser.

WWF: Sverige bryter mot vattendirektivet
WWF menar att Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv. Foto: StockAdobe

Svenska statens agerande strider mot EU:s vattendirektiv, enligt en analys av WSP, utförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bland annat har regeringen uppmanat Vattenmyndigheterna att fullt ut utnyttja de möjligheter till undantag som EU-rätten fastslår, vilket enligt WWF var tänkt som just ett undantag men nu betraktas som huvudregel.

– Vi i WWF är kritiska till att man på förhand begränsat och försökt styra utfallet från prövningarna, i stället för att låta behov och naturvärden avgöra vilken miljöhänsyn som kraftverken behöver ta, säger Karin Glaumann, sötvattenexpert på WWF Sverige.

Kritiska till riktvärde för maximal produktionsförlust

Vattendirektivet ska styra mot god ekologisk status i vattendragen i unionen. För Sveriges del handlar det mycket om vattenkraften, som ställer till det för den biologiska mångfalden men å andra sidan ger förnybar elkraft.

Förutom kritiken mot uppmaningen till myndigheterna, är WWF också kritiska till det riktvärdet om maximalt 1,5 TWh i produktionsförlust för vattenkraften. WWF menar också att andra förnybara energikällor borde utredas.

Regeringen kommer att följa upp

Miljö & Utveckling har frågat Miljödepartementet hur regeringen ställer sig till WWF:s kritik och fått ett skriftligt svar: ”Regeringen avser fullt ut genomföra vattendirektivet, och har allt sedan dess tillkomst för ca 20 år sen arbetat med att implementera detta ambitiösa och viktiga direktiv.”

Regeringen skriver vidare att den nationella planen är beslutad och att arbetet med planen just har påbörjats. För att hålla koll på utvecklingen kommer regeringen inom kort att besluta om ett uppdrag, som går ut på att följa upp genomförandet inklusive att se till så att planen nås. Regeringen preciserar även vad syftet är: ”Att få en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön, och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, i enlighet med propositionen Vattenmiljö och vattenkraft”.

”För tidigt att dra slutsatser”

Att redan nu dra slutsatser om hur Vattendirektivet följs, är för tidigt menar regeringen:

”Den första omgången omprövningar pågår just nu, dvs är med andra ord inte färdig. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur summan av de olika omprövningsärendena kommer att landa.”

Utesluter inte att agera juridiskt

Även WWF avvaktar resultaten av prövningarna, men organisationen utesluter inte att agera juridiskt i frågan.

– Det beror på hur domstolarna beaktar riktvärdet i prövningarna. Det är viktigt att miljöåtgärdernas effekter bedöms i varje enskilt fall, det vill säga att miljönyttan och produktionspåverkan vägs mot varandra när de nya villkoren för kraftverken ska beslutas.

– Om det visar sig att riktvärdet har stort genomslag i prövningarna och nödvändiga miljöåtgärder inte kommer till stånd kommer vi att ta en diskussion med kommissionen för att uppmärksamma dem på Sveriges agerande. Lever inte Sverige upp till EU-lagstiftningen kan vi i slutändan hamna i ett överträdelseärende, säger Karin Glaumann till Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.