Ny överenskommelse kring ekodesignförordningen – här är de viktigaste punkterna

Cirkulär ekonomi EU-parlamentet och Rådet har slutit en preliminär överenskommelse om den nya ekodesignförordningen. Miljö & Utveckling listar de viktigaste nyheterna.

Ny överenskommelse kring ekodesignförordningen – här är de viktigaste punkterna
Illustration: Adobe Stock

På onsdagen nådde EU-parlamentet och Rådet en preliminär politisk överenskommelse om en ram för att ställa ekodesignkrav på hållbara produkter. Det nuvarande ekodesigndirektivet från 2009 har fokuserat på energieffektivitetskrav för 31 produktgrupper och har lett till betydande energibesparingar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I den nya förordning som ska ersätta direktivet breddas kraven till att gälla alla produkter som sätts på EU:s marknad. I det nya direktivet införs också ytterligare krav på produktens hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och reparationsbarhet.

Gårdagens preliminära överenskommelsen ger nu kommissionen befogenhet att fastställa villkor för reglerna kring förstörelse av osålda varor. Kommissionen får också klargöra flera bestämmelser kring påföljder samt online-marknadsplatser.

Överenskommelsens viktigaste punkter:

  • Kommissionen får behörighet att anta ekodesignkrav för produkter genom delegerade akter för att förbättra deras miljömässiga hållbarhet.
  • Motorfordon och produkter som påverkar försvar eller nationell säkerhet utesluts från direktivets tillämpningsområde.
  • Direktivet inför en direkt förbud mot förstörelse av textilier och skor, och det införs undantag och övergångsperioder för små och medelstora företag.
  • Kommissionen får i uppdrag att utvärdera införa harmoniserade kriterier för påföljder vid brott mot ekodesignkraven.
  • Kraven på e-handlare i det nya ekodesigndirektivet anpassas till Digital Services Act för att säkerställa överensstämmelse med EU-lagstiftningen för onlineförsäljning.

Sedan tidigare står det klart att den nya ekodesignförordningen ställer krav på så kallade digitala produktpass. Dessa pass kommer att innehålla information om produkternas ursprung, sammansättning, samt möjligheter för reparation och demontering. Detta syftar till att öka insynen för konsumenter, företag och myndigheter och underlättar informerade beslut vid köp.

Den preliminära överenskommelsen måste nu godkännas och formellt antas av både Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.