Mer pengar och kunskap ska öka plaståtervinningen i Sverige

Klimat Mer pengar och ökad kunskap behövs för att återvinningen av fossil plast ska öka i Sverige, det enligt en ny rapport från Naturvårdsverket.

Mer pengar och kunskap ska öka plaståtervinningen i Sverige
Mer pengar behövs för att få ökad plaståtervinning. Foto: Pixabay.

För att Sverige ska nå sitt långsiktiga klimatmål till år 2045, måste den fossila plasten minska och ny plast ersättas med återvunnen.

I en ny rapport, som Naturvårdsverket låtit göra, påpekar författarna vikten av att Sverige bygger upp en egen industri för återvunnen plast för att kunna minska andelen som är fossil.

I rapporten skriver författarna att efterfrågan på återvunnen plast i Sverige skulle kunna öka om den återvinns på hemmaplan istället för att skickas utomlands.

Fossil, jungfrulig plast är billigare

För att få en aktuell bild av hur situationen inom plastbranschen ser ut, har två konsultföretag på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en intervjuundersökning.

Resultaten från undersökningen visar att branschen står inför stora utmaningar. Det är idag brist på sortering, bearbetning och förädling av plast inom Sverige. Det saknas lagstiftning på området och nyproducerad plast är fortfarande av bättre kvalitet och billigare än återvunnen plast.

Fler anläggningar behövs

Aktörer inom plastbranschen önskar fler åtgärder för att lösa problemet. Till exempel hoppas branschen på fler anläggningar för återvinning, ökad efterfrågan på återvunnet material, stöd till produktutveckling och spårbarhet för materialet.

Naturvårdsverket understryker i rapporten att stora stöd kommer att behövas under en lång tid för att kunna genomföra de åtgärder som branschen efterfrågar. Stöden ska enligt myndigheten dels vara i form av pengar men också kunskap och information.

Billigt i jämförelse med andra åtgärder

Naturvårdsverket menar att pengarna som behöver satsas på att ställa om branschen, kommer vara en liten kostnad jämfört med nyttan.

– Potential för att minska utsläppen samt kostnad för åtgärderna visar att det skulle vara relativt billiga klimatåtgärder, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.