”Kemikaliestrategin har påverkat debattklimatet”

Kemikalier Ett år har gått sedan EU lanserade sin kemikaliestrategi. Miljö & Utveckling har pratat med Frida Hök, Chemsec, om hur det går för unionen och hur strategin påverkar företagen.

”Kemikaliestrategin har påverkat debattklimatet”
Ett år har gått sedan EU:s kemikaliestrategi lanserades. Bild: StockAdobe

För ett år sedan kom EU:s kemikaliestrategi, som bland annat tar sikte på utfasning av farliga ämnen och säger att mindre vikt ska läggas vid ekonomiska aspekter när det gäller användandet av farliga kemikalier. Mycket av arbetet skulle dras igång redan i år, enligt strategins tidtabell.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Hur går det för unionen?

Frida Hök. Foto: Chemsec

– Ja, 2021 är ju inte slut än! Kommissionen har startat upp väldigt många olika projekt med anledning av strategin. Många processer är igång, men än så länge har vi inte sett så många konkreta resultat. Vi förstår av diskussionerna som pågår att det kommer att vara svårt att göra alla parter nöjda, säger Frida Hök, biträdande kanslichef på Chemsec, som är en icke vinstdrivande miljöorganisation med fokus på utfasning av kemikalier.

Kemikaliestrategin påverkar debatten

Hon har märkt av en skillnad i intresse för utfasning.

– Jag tycker att kemikaliestrategin har påverkat debattklimatet. Företagen börjar förstå att de här särskilt farliga ämnena ska man inte snacka så mycket om, utan de ska bort. Det är en tydlighet mot utfasning i strategin och det tycker jag märks vid diskussioner. De som tar upp frågor kring risk och exponering får inte så stort gehör längre.

Företag som driver på

Hon poängterar att det inte är en svartvit bild där politikerna vill pressa företagen, utan att det även fungerar tvärt om.

– Vi har startat en PFAS-movement, med företag som skriver på att de vill fasa ut PFAS och att de vill att lagstiftningen ändras. Där har vi nu 50 företag som skrivit på. De företagen skulle vara betjänta av ett förbud, säger Frida Hök.

Inga regler är ändrade

Enligt strategin ska det bli enklare att visa att det finns alternativ till skadliga kemikalier, och att därmed enklare att få bort dem från marknaden. Men ännu så länge handlar det just bara om en strategi. Inga regler är ändrade.

– Systemet är ju som vanligt nu, precis som det varit förut, och man tar hänsyn till ekonomiska aspekter. Men samtidigt är en förändring på gång, säger Frida Hök.

”Var väl förberedd”

Hon menar att det är viktigt för företag som har potentiellt farliga ämnen i sina produkter att sätta sig in i vad kemikaliestrategin innebär.

– Jag tycker att man ska vara väl förberedd så att man har koll på vad kommissionens ambition är i den här frågan. Substitution sker inte över natten, man måste ha koll.

– Budskapet från politikerna är väldigt tydligt. Och om företag får ett tydligt budskap, använder det i ett tidigt skede och drar lärdomar av det, så har de stora möjligheter att ändra sig. Det är när man kommer på sådana här saker för sent som det inte alltid blir så lyckat, säger Frida Hök.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.